​KM ใน R2P EMS


KM ใน R2P EMS

จากที่เคยได้รับโอกาสมาร่วมงานกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ปีนี้ได้รับการชักชวนมาร่วมงานกันอีกครั้ง และครั้งนี้มีการนำ GAP จากครั้งก่อนมาถอดบทเรียน และวางแผนการในการจัดการใหม่

การขับเคลื่อนให้เกิดการนำวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉิน R2P (Research to Policy) เป็นความท้าทายและมีการนำ KM (Knowledge Management) มาเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ทางการวิจัยนี้

ปีนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมขอทุนเป็นจำนวนมากจากคำบอกเล่าของผู้รับผิดชอบ ... แต่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน EMS เหลือ 21 เรื่อง ซึ่งใน 21 เรื่องเชิญอาจารย์จากหลากหลายสาขามาร่วมพิจารณา ประกอบด้วย

- อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

- อาจารย์จากคณะกรรมการ R2R ประเทศไทย (R2R Core Team)

- อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการงานวิจัย จาก สวรส.

บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยการเรียนรู้ แม้มีความแตกต่างและหลากหลายของอาจารย์กรรมการแต่ละท่าน แต่ทำให้ได้เกิดการเรียนรู้ในมุมมองที่แตกต่าง เกิดการต่อยอดทางความคิด

มุมมองที่มองในเรื่องเดียวกัน ...แต่ต่างมุม ทำให้เรื่องราวนั้นมีภาพแห่งความสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้นึกถึงวงประชุมวิชาการบางวงจะถกเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายเพราะมองคนละมุม ขาดการฟังและใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง ...แต่บรรยากาศครั้งนี้โดยส่วนตัวมองว่า เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ทางปัญญาผ่านวิธีคิดจากอาจารย์ท่านอื่น...

ประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละท่านมีความแตกต่างกัน ... แต่เมื่อนำมาร้อยเรียงและเชื่อมโยงทำให้เกิดความสมบูรณ์ อีกทั้งอาจารย์ที่นั่งเป็นประธาน ท่านมีความชัดเจนและมีกระบวนการกระตุ้นที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้อย่างน่าชื่นชม

ก่อนเริ่มต้นพิจารณา...

ผู้รับผิดชอบนำเสนอบอกเล่าที่มาที่ไปให้อาจารย์แต่ละท่านได้ทราบ ...

และนำเกณฑ์มาพิจารณา...ซึ่งมุมมองแต่ละท่านทำให้เห็นถึงวิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับการคัดเลือกผลงาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ชวนกันมองว่าการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้อย่างไร และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินสามารถนำผลการวิจัยนี้มาต่อยอดในเชิงนโยบายได้อย่างไร

แล้วคนที่มายื่นโครงการขอทุน ...เป็นนักพัฒนาจริงๆ หรือนักล่าทุนวิจัย เพราะถ้าเป็นนักพัฒนาจริงๆ จะมีทั้งมิติการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อและคิดเชิงสร้างสรรค์กระบวนการทางการวิจัยที่ต่อยอดยิ่งๆ ขึ้นไป

อ.หมอสุธีร์เสนอว่า ... ทางผู้จัดการงานวิจัย R2R ต้องเกาะคน เกาะงาน และเกาะองค์ความรู้ ...

มาคิดต่อยอดขยายความการเรียนรู้จากที่ได้ฟัง

เกาะคน ...คือ การสร้างความเชื่อมสัมพันธ์เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายทางการวิจัยกันต่อไป

เกาะงาน... คือ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย หรือนำผลการวิจัยวนกลับมาใช้ประโยชน์

เกาะองค์ความรู้ ... คือ การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ขยายและแตกยอดออกไป

โดยส่วนตัวก็จินตนาการไปตามเรื่อง...มองเห็นคุณค่าจากการนำกระบวนการวิจัยมาใช้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการผลักดันการพัฒนาการทำงานผสมผสานกับวิธีการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เจริญยิ่งๆ ขึ้น

...

18 ตุลาคม พ.ศ.2559

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหมายเลขบันทึก: 617221เขียนเมื่อ 19 ตุลาคม 2016 08:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 ตุลาคม 2016 08:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี