ทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์


ทักษะ Skills

ทักษะ คือความรู้ในการดำเนินงาน คนที่มีทักษะคือ คนทีมีความสามารถในการนำความรู้ของตนเองไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ในการปฏิบัติงานนั้น กล่าวคือ เทคนิคของคนที่มีทักษะในการปฏิบัติงานสูง เกิดจากการฝึกฝนบ่อยๆจนเกิดเป็นความชำนาญ ทักษะทำให้นักสังคมสงเคราะห์มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น การเรียนทักษะนั้นเกิดจากการได้รับการถ่ายทอด และการเรียนรู้จากการสังเกต ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ และทักษะบางประเภทอาจเกิดจากบุคลิกส่วนตัว

ทักษะการสังเกต

เป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ มักเกิดควบคู่กับการสัมภาษณ์ นักสังคมสงเคราะห์จะสังเกตผู้ใช้บริการได้จากพฤติกรรม ทัศนคติ และปฏิกิริยาตอบโต้

ทักษะการสัมภาษณ์

เป็นทักษะที่จำเป็นในทุกวิชาชีพ ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การสัมภาษณ์ในทางวิชาชีพต้องมีการเตรียมตัว ฝึกหัด ดังนั้น การสัมภาษณ์ทางสังคมสงเคราะห์เป็นการสัมภาษณ์เพื่อช่วยเหลือและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทักษะการเยี่ยมบ้าน

เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการสัมภาษณ์ ช่วยให้การติดตามประเมินผลมีความสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของปัญหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และผู้ใช้บริการ และเพื่อติดตามและประเมินผล

ทักษะการบันทึก

เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการอ้างอิงและตัดสินใจ และสะท้อนให้เห็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม ความก้าวหน้า ตลอดจนความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

ทักษะการส่งต่อ

เป็นการเชื่อมโยงทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ การส่งต่อภายในหน่วยงานเดียวกัน และการส่งต่อระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น

ทักษะการยุติเรื่อง

นักสังคมสงเคราะห์จะยุติเรื่องได้นั้นได้จากอาการที่หายไปของผู้ใช้บริการ และการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของผู้ใช้บริการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางสังคม

หมายเลขบันทึก: 616748เขียนเมื่อ 7 ตุลาคม 2016 21:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 ตุลาคม 2016 21:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี