คิดถึงเธอ พ.พาน โดยไพวรินทร์ ขาวงาม

คิดถึงเธอ พ.พาน โดยไพวรินทร์ ขาวงาม เรื่อง

พ.พาน พ.เพียงคิดถึง พ.พาน ผ่าน พ.พ่อผ่านเพียงพอผูกพัน อันยิ่งใหญ่

พ่อแม้พราก เพลงของพ่อ ยังต่อใจพ่อแม้ไกล ฝันของพ่อ ยังต่อทางคิดถึง พ.พาน ผ่าน พ.เพื่อน

ชีวิตเหมือนมิตรภาพ อาบแสงสว่างให้เพลงฝัน เพลงหวัง พรั่งพร้อมพลางให้เพรียกพร่าง พลังรักและศรัทธาคิดถึง พ.พาน ผ่าน พ.พบมิรู้จบ พิสุทธิ์แห่ง แสงหาแม้ พ.พราก พลิกแพลง แกล้งชีวา

ยังพำนัก พักเวลา พึ่งพากันพลังพร วันนี้ แด่พรุ่งนี้พลังพี่ พลังน้อง ประคองฝัน

ผ่านเพ่งพิศ พินิจจริง ยิ่งผูกพันพอเพียงนั้น พ.เพียงนี้ ที่ใจ พอ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผ้าขาวเปื้อนหมึก 3ความเห็น (0)