พูดบทความให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ที่สถานีวิทยุคนพิจิตร

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
นางชะลอ เซ็นหลวง คุณครูโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
ได้ไปให้ความรู้ในหัวข้อ "จากใจครูภาษาไทยสู่ผู้ปกครอง" โดยบทความเรื่อง "เป็นห่วง" และ "มาเตรียมความพร้อมให้ลูกรักกันเถอะ"
ณ สถานีวิทยุคนพิจิตร เอฟเอ็มราชรถ ๙๘.๐ MHz

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมของครูชะลอความเห็น (0)