สิ่งดีๆที่อยากทำให้กับครอบครัว

ครอบครัวถือเป็นจุดเริ่มต้นของคนทุกคน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ปู่ย่าตายายที่ให้กำเนิดพ่อแม่ของเรา และพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเราครอบครัวเป็นสังคมแรก คอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนให้ลูกหลานเป็นคนดี เด็กเล็กมักเป็นตัวเชื่อมโยงให้คนในครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่ว่าครอบครัวเล็กหรือใหญ่ ญาติพี่น้องได้มารวมตัวกันบ่อยครั้งในหลายๆโอกาส แต่เมื่อเวลาผ่านไปเด็กๆเริ่มโตขึ้น ภาระหน้าที่ก็มากขึ้นตามไปด้วย ทำให้น้อยโอกาสที่จะได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตา ไม่ได้มานั่งเล่นด้วยกันเหมือนสมัยเด็กๆ เมื่อเราโตขึ้นทำให้รู้สึกว่าได้ใช้เวลากับคนในครอบครัวน้อยลง เราจึงควรหากิจกรรมที่เราอยากทำเพื่อทำร่วมกับคนที่เรารัก และสิ่งที่ทำได้และหาโกาสได้ไม่ยาก คนในครอบครัวชอบทำอาหาร จึงคิดว่าหากช่วยกันทำในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ออกไปช่วยกันเลือกวัตถุดิบปรุงรสหมักเนื้อเตรียมผักตั้งเตาและร่วมมื้ออาหารกันหลายๆคนช่วยกันปิ้งย่างให้กัน รับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันใช้เวลาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันและเล่าเรื่องราวต่างๆที่แต่ละคนได้เจอมา เป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้ไม่รู้สึกห่างเหินและเป็นครอบครัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความอบอุ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักกิจกรรมบำบัดกับเศรฐษกิจพอเพียงความเห็น (0)