PEOP & MOHO กับคนที่คุณรัก

PEOP & MOHO Model คืออะไร?


Person-Environment-Occupation-Performance (PEOP) ประกอบไปด้วย4อย่างด้วยกัน ได้แก่

P! Person (Intrinsic factors) คือ ปัจจัยภายในตัวผู้รับบริการ เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความคิด ของผู้รับบริการ

E! Environmental (Extrinsic factors) คือ ปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้รับบริการ เช่น ศาสนา ครอบครัว สภาพอากาศ

O! Occupation คือ กิจกรรมการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ Activities กิจกรรมต่างๆ ที่เราทำ, Value คุณค่าของกิจกรรมที่เราทำ, Role บทบาทของผู้รับบริการ ,และ Tasks ขั้นตอนการทำกิจกรรม

P! Performance คือ ความสามารถของผู้ป่วย

เป้าหมายสูงสุดของ PEOP Model นั้นคือ

1. Well Being มีความรู้สึกที่ดี

2. Quality of Life มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เน้นกิจกรรมที่ได้คัดกรองว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ สิ่งแวดล้อม และสังคมมากที่สุด เป็นกิจกรรมที่ผู้รับบริการหมั่นกระทำเป็นประจำอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ทั้งผู้รับบริการ ผู้บำบัด และบุคคลรอบข้าง ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเอง


Model of Human Occupation (MOHO) ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้

Volition - เจตจำนง (ประกอบไปด้วย 1.Personal causation - เหตุผลส่วนบุคคล 2.Values - ค่านิยม 3.Interests - ความสนใจ/ความชื่นชอบ)

Habituation - นิสัยใจคอ/อุปนิสัย ความเคยชินในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Performance - ทักษะต่างๆ

Environment - สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว (Space & Social)

MOHOไม่ใช้วิธีการเลือกให้เขาทำ แต่จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับบริการอยากที่จะปรับเปลี่ยนความสามารถของตัวเองให้ดีขึ้น เพื่อความสุขของตัวผู้รับบริการเอง


ทั้ง 2 Model ที่กล่าวมา มีหลายอย่างที่เเตกต่างกัน เเต่ทั้ง2Mode ล้วนมีหัวใจสำคัญเหมือนกัน นั่นก็คือการเน้นความสำคัญที่ ความสุขของผู้รับบริการ เป็นหลักนั่นเอง


แม่ของผู้เขียนบล็อคเอง เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากนัก เเม่ใช้ฟังก์ชั่นในโทรศัพท์ได้ไม่กี่อย่าง โทร ส่งไลน์ ถ่ายรูป แค่นั้น ซึ่งการโทรเป็นเรื่องง่ายสุดที่แม่สามารถทำได้ ตั้งแต่ที่เข้ามาศึกษาที่หาวิทยาลัยมหิดลก็มีกิจกรรมมากมายยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาได้กลับบ้านสักเท่าไหร่ แม่จึงมักจะเป็นห่วงมากๆคอยไลน์ถาม โทรหาเป็นประจำ ซึ่งบางทีก็รู้สึกว่ามันถี่ไปด้วยซ้ำแต่นั่นก็เป็นความสุขของแม่ที่อยากรู้ว่าลูกเป็นยังไงสบายดีรึป่าว เราจึงตอบกลับไปเสมอๆ

PEOP - แม่เป็นห่วง(Person)(ความรู้สึก) เพราะไม่ค่อยมีเวลากลับบ้าน(Environmental)(ครอบครัว) การโทรของแม่(Performance)(ทักษะ) เป็นสิ่งที่แม่ทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว(Occupation)

HOMO - การตอบกลับไลน์ที่แม่ส่งมาก็เป็นการกระตุ้น ว่าเรายังให้ความสนใจกับข้อความและการโทรหาของแม่ ผล แม่ส่งและโทรหาเรื่อยๆเพราะลูกตอบกลับ แม่มีความสุข


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจกรรมบำบัดความเห็น (0)