วันที่ 85 งานเกษียณอายุราชการ (22 กันยายน 2559)

วันนี้โรงเรียนมีการจัดงานเกษียณอายุราชการ กับครู - ท่าน คือครูเปรม ครูบุญมา และครูศิริวรรณ

ส่วนตัวจะรู้จักและสนิทกับครูเปรม เพราะครูเป็นเป็นครูสอนนักเรียนประถมปลาย

ครูเปรมใจดีมาก ทำงานฝีมือก็เก่ง งานเย็บปักถักร้อยงานถนัดของครูเปรมเลย

ของที่ระลึกที่ครูเปรมนำมาให้ครูและเด็กแต่ละคน ล้วนมาจากฝีมือของครูเปรมทั้งสิ้น

แสดงว่าครูมีการวางแผนไว้นานมากว่าจะทำของที่ระลึกวันละกี่ชิ้น แต่ละชิ้นต้องใช้เวลา

ไม่ใช่ง่ายง่ายเลย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหนังเล็กใส่เงินเหรียญ หรือตุ๊กตาจากไหมพรม

สุดยอดเลย ครูเปรมเก่งทุกด้าน วันนี้ได้รับมอบหมายให้อยู่ฝ่ายพิธีกร/ พิธีการ

คือทำหน้าที่ถือของที่ระลึกให้กับครู ช่วยงานหลายอย่างเลย ตอนรับ ลงทะเบียน

วันนี้ทุกคนมีความสุข เด็กน้อยและคณะครูก็เอาของที่ระลึกให้ครูทั้ง 3 ท่าน


กุ้ง : ครูคะ มาเซลฟี่หน่อย

ครูมังกร : เซลฟี่คืออะไร แล้วครูต้องทำมือสองนิ้วด้วยหรอ 555


เป็นภาพแห่งความทรงจำ




ขอบคุณครูทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถมาจนถึงวันนี้


ช่วยครูรับของที่ระลึกจากเด็กนักเรียน





เด็กน่ารัก มีของมาให้ครูแต่ละท่านด้วย



สามสาวช่วยงานเต็มที่ค่ะ



มื่อนี่กินเหมือนแล้งลง เพื่อนบอก 55555


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปัทมาภรณ์ ธิปัญจะ (ภาคเรียนที่ 1/2559)



ความเห็น (0)