ัการสอนประวัติ : สัญลักษณ์ของชาติไทย (22 กันยายน 2559)

การสอนวิชาประวัติศาสตร์
ในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่สำคัญ
เพราะเป็นชั่วโมงที่อาจารย์นิเทศม
มานิเทศเป็นครั้งที่ 3
ครั้งสุดท้ายของการนิเทศ

ในชั่วโมงนี้เราเรียนรู้
เรื่อง สัญลักษณของชาติไทย
เราเรียน เรื่อง ธงชาติไทย
เพลงชาติไทย กันไปแล้ว
มาวันนี้จะมาเรียนรู้เรื่อง
"พระมหากษัตริย์ของชาติไทย"

โดยได้ให้นักเรียนฟังเพลง
"รูปที่มีทุกบ้าน" และ "ตามรอยพระราชา"
แล้วให้ทำกิจกกรม "ต่อจิ๊กซอว์รูปพ่อหลวงของเรา"
ซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่ม
บางกลุ่มต่อได้ไวมาก
แต่บางกลุ่ม มีปัญหากัน
จนทำให้กิจกรรมใช้เวลามากเกินไป


การเรียนรู้ครั้งนี้
นักเรียนได้เรียนรู้
เรื่อง "พระมหากษัตริย์ของชาติไทย"
ส่วนฉัน ได้เรียนรู้
เรื่อง "การจัดกิจกรรมกลุ่ม
และการจัดการชั้นเรียน"

ทุกคำแนะนำของอาจารย์
หนูจะนำมาปรับใช้ค่ะ ^.^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)