กลอนวันพ่อ

ประวัติและกลอนวันพ่อ

ตอนนี้อีกไม่กี่วันก็เป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วนะค่ะ กิ๊กก็เลยไปหากลอนมาเขียดการ์ดให้พ่อนะค่ะ ก็เลยลองเข้าไปหาในเวปต่าง ๆ นะค่ะ ก็เลยได้มาทั้งประวัติและกลอนเพราะ ๆ  ก็เลยเอากลอนมาโพสต์ฝากเพื่อน ๆ ด้วยนะค่ะ ถ้าไปรู้ว่าจะเขียนกลอนอะไร ลองอ่านดูนะค่ะ เพื่อจะได้ใช้เขียนให้คุณพ่อนะค่ะพ่อ ไม่เพียงแต่จะหมายถึงชายในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่ลูก หรือเป็นคำที่ลูกเรียกผู้ให้กำเนิดตนเท่านั้น แต่คำ ๆ นี้ยังรวมถึงภาระความรับผิดชอบที่ผู้ชายคนหนึ่งๆ จะพึงมีในฐานะหัวหน้าหรือผู้นำของครอบครัวอีกด้วย

     เป็นสองมือ อุ้มชู เลี้ยงดูลูก           เป็นสายใย พันผูก คอยห่วงหา
เป็นอ้อมกอด อบอุ่น ค้ำจุนมา             เป็นสายตา ห่วงใย ใคร่อาทร

     ยามเจ็บไข้ เฝ้าดูแล ด้วยชีวิต        ยามพลั้งผิด ท่านอบรม คอยบ่มสอน
ยามเหนื่อยหน่ายกำลังใจไม่สั่นคลอน  ยามใดใด ยังอาทร ไม่เปลี่ยนแปร

     ด้วยความรัก ของพ่อ ที่ยิ่งใหญ่      ด้วยหัวใจ สะอาดใส เป็นแน่แท้
ด้วยชีวิต เพื่อลูก .. เฝ้าดูแล                 ด้วยสองมือ ไม่ผันแปร เป็นอื่นใด
 

http://www.fhappy.com/sendcard.asp?Group=1&Type=1&Card=e-card-fatherday1.swf
http://www.fhappy.com/sendcard.asp?Group=1&Type=1&Card=e-card-fatherday2.swf
http://www.fhappy.com/sendcard.asp?Group=1&Type=1&Card=e-card-fatherday3.swf
http://www.fhappy.com/sendcard.asp?Group=1&Type=1&Card=e-card-fatherday4.swf
http://www.fhappy.com/sendcard.asp?Group=1&Type=1&Card=e-card-fatherday5.swf

 

มี flash สวย ๆ ให้ดูด้วยนะค่ะ ลองลิงค์ไปดูนะค่ะ

ประวัติ

5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความเป็นมาของวันสำคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์วิทท์มอร์ เป็นผู้ถวายการประสูติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตรเป็นเอนกประการ จำเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ ท่ามกลางมหาสมาคมวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่พสกนิกรทุกคนยังจดจำได้ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" อันคำว่าโดย "ธรรม" นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ำเลิศที่เรียกว่า "ทศพิธราชธรรม" หรือที่เรียกกันโดยสามัญว่า "ราชธรรม 10 ประการ" ราชธรรม 10 ประการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดมั่นทรงปฎิบัติโดยเคร่งครัด และส่งผลถึงพสกนิกรทั่วพระราชอาณาจักรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าฯ

         วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริ่เริ่ม หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อ โดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญ ต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งพระเจ้าหลานเธอทุกพระองค์ต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น "พ่อ" ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้

กิจกรรมที่ควรปฎิบัติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1. ประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือน
2. จัดพิธีศาสนสงฆ์ ทำบุญใส่บาตร อุทิศเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วัตถุประสงค์ของการจัดวันพ่อแห่งชาติ

1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
3. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ
4. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

สัญลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติ

ดอกพุทธรักษา

กลอนวันพ่อ #1

ทุกบุปผา มาลัยคือใจราษฎร์             ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน
พระ คือ บิดาข้าแผ่นดิน                  ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพรลุ ๕ ธันวามหาราช                      "วันพ่อแห่งชาติ" คือองค์อดิศรพระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทร        พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน

http://tomdy.narak.com/show.php?No=8496

  อันพ่อเเม่มีพระคุณต่อเรามาก
ท่านลำบากดูแลคอยห่วงหา
ป้อนข้าวป้อนน้ำสอนพูดจา
ให้ศึกษาเล่าเรียนพากเพียรไป
เราเป็นลูกควรตอบแทนพระคุณท่าน.
ควรยืดมั่นความดีเป็นนิสัย
ปรนนิบัติพัดวีคอยห่วงใย.
ตอบแทนไปจนท่านวายชีวัน

------------------------------------------------

ร่มชีวิต ชิดใกล้ อุ่นไอออก
แจนพ่อปก ป้องภัย อยู่ไม่ห่าง
แด่คุณพ่อ ด้วยดวงใจ ไม่จืดจาง
สวรรค์สร้าง พ่อมาเพื่อ เอื้ออาทร

http://poem.deedeejang.com/category/14/

 

  กลอนวันพ่อ
เป็นสองมือ อุ้มชู เลี้ยงดูลูก เป็นสายใย พันผูก คอยห่วงหา
เป็นอ้อมกอด อบอุ่น ค้ำจุนมา เป็นสายตา ห่วงใย ใคร่อาทร

ยามเจ็บไข้ เฝ้าดูแล ด้วยชีวิต ยามพลั้งผิด ท่านอบรม คอยบ่มสอน
ยามเหนื่อยหน่ายกำลังใจไม่สั่นคลอน ยามใดใด ยังอาทร ไม่เปลี่ยนแปร

ด้วยความรัก ของพ่อ ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยหัวใจ สะอาดใส เป็นแน่แท้
ด้วยชีวิต เพื่อลูก .. เฝ้าดูแล ด้วยสองมือ ไม่ผันแปร เป็นอื่นใด
http://www.narak.com/webboard/show.php?No=73317

 

ส่วนถ้าใครที่อยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ก็ลองเข้าไปหาอ่านเพิ่มเติมกันตาม URL ของเวปไซด์ที่อยู่ด้านบน หรือเข้าไปใน www.google.co.th แล้ว search คำว่า วันพ่อ , กลอนวันพ่อ ดูนะค่ะ มีให้อ่านเยอะแยะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน knowledge-intrand

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#intrand#กลอนวันพ่อ#ประวัติวันพ่อ

หมายเลขบันทึก: 61592, เขียน: 21 Nov 2006 @ 12:57 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 19:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

san...คนหล่อ
IP: xxx.146.63.183
เขียนเมื่อ 

กลอนวันพ่อน้อยเกินไป  จาก  san  คนหล่อ

san...คนหล่อ
IP: xxx.146.63.183
เขียนเมื่อ 

โทรหาผมก็ได้นะครับ  081262642ส...ม    พี่สุภาภรณ์

cash
IP: xxx.47.152.180
เขียนเมื่อ 

อยากได้กลอน8(วันพ่อ)2บท

ด์ปนอ
IP: xxx.91.164.129
เขียนเมื่อ 

อยากได้กลอนที่เกี่ยวกับในหลวง

แนน
IP: xxx.9.16.133
เขียนเมื่อ 

ข้อความน้อยเกิน

 

kikki007
IP: xxx.155.201.131
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอ่านนะค่ะ  และ 

ลองเข้าไปอ่านที่นี่ดูบ้างนะค่ะ

http://learners.in.th/blog/9999

เพราะเข้าไปใส่รายละเอียดเกี่ยวกับวันพ่อเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะ

ส่วนหน้านี้ไม่ได้อัพเดทเพิ่มแล้วค่ะ

kikki007

ronaldo_man utd
IP: xxx.123.53.24
เขียนเมื่อ 

ขอให้พ่อมีความสุขตลอดไป  สุขภาพแข็งแรง

จาก ลูกสาว

OJค์ชาย Shadow
IP: xxx.122.136.51
เขียนเมื่อ 
อยากได้กลอน8แบบ2บทครับถ้าหาไม่ผมได้0ไปกินแน่ อย่ากจะร้องไห้จัง
เอม
IP: xxx.120.70.130
เขียนเมื่อ 

อืมสตอ

วิชรัตน์
IP: xxx.26.209.161
เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

พิม
IP: xxx.128.128.131
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ

ใกล้วันพ่อแล้ว

ก็ขอให้พ่อมีความสุข

สุขภาพแข็งแรง

และอยู่กับลูกๆไปนานๆนะค่ะ

เฟิร์น
IP: xxx.84.163.120
เขียนเมื่อ 

กลอนเพราะมากๆค่ะ

แอนนา
IP: xxx.31.102.221
เขียนเมื่อ 
 • อยากได้กลอนแปด 2 บท มากกว่าค่ะ
 • ycgugv
  IP: xxx.11.73.225
  เขียนเมื่อ 

  ขอโทดนะ ไม่ได้ตั้งใจ อ่านแล้ว อย่าหยุด กรุณาอ่านต่อ เพราะคุนได้โดนคำสาปนี้ไปแล้ว.... อ่านต่อเลย เป็น เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงในจ. พิษณุโลก เด็กคนนี้ชื่อนิ้งเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สาม วันนั้นเป็นวันสอบซ่อม นิ้งได้มาที่ รร เพื่อที่จะสอบซ่อม ระหว่างที่รอเพื่อน ๆ อยู่นั้น นิ้ง ก้อเหลือบไปเห็นสิ่ง ๆ หนี่ง เขาเดินเข้ไปใกล้ ๆ กับสิ่ง ๆ นั้น มันคือกล่องใส่กระดาษกล่องหนึ่ง นิ้งนั้นไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไร แต่เขาก้อได้เก็บกล่องนั้นไป หลังจากที่เขาสอบซ่อมเสร็จแล้ว นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อกลับบ้านทันที พวกเขาอยากรู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ ตกกลางคืนนิ้งและเพื่อน ๆ ก้อไปสนาม เดะเล่นและเปิดกล่อง ๆ นั้น ข้างในกล่องมีกระดาษสีดำเขียนอยู่หนึ่งแผ่น ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่า * สวัสดี เราชื่อ"เปลวเทียน"เป็นเด็กนักเรียนคนนึง เราถูกฆาตกรโรคจิด ข่มขืนและค่าหมกอยู่ในป่าแห่งหนี่ง ที่นั่นหนาวเหน็บไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของมนุษย์ เราพยายามร้องให้คนมาช่วยแต่ก้อไม่มีคายมา ตอนนี้เราเหงาเหลือเกิน จะมีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเราบ้างไหม ถ้าเทอไม่อยากให้เราลากเทอมาอยู่เป็นเพื่อนกันเรา จากนี้ไปเป็นเวลา 7 ชั่วโมง ขอให้เทอก็อปข้อความข้างบนนี้ ส่งต่อให้สื่ออะไรก้อได้ เป็นจำนวน 10 coppy แต่ถ้าเธอไม่ทำตาม อีก 7 ชั่วโมงนี้ฉันจะไปตามเทอมอยู่เป็นเพื่อน * หลังจากที่นิ้งได้อ่านนั้น เอก้อไม่เชื่อ และคิดว่ามีคนมาแกล้งเป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระ และไม่ยอมทำตาม 7 ชั่วโมงให้หลัง นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อตาย โดยที่ไม่มีสาเหตุ ***********************************- เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง จนถึงขณะนี้ หมอและตำรวจยังไม่สามารถรู้ได้ว่า เด็กเหล่านั้นตายได้เช่นไร __________ ตอนนี้พวกเทอได้อ่านกระทู้นี้ ก้อคงได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด นั่นคือ เทอจะต้อง copy ข้อความนี้เป็นจำนวน 10 copy แต่ถ้าเทอไม่ทำตามที่เด็กคนนั้นขอ เทอจะต้องไปอยู่เป็นเพื่อกับเด็กคนนั้น อีก 7 ชั่วโมงให้หลัง ขอให้พวกเทอทุกคนโชคดี (ปล ห้ามส่งมายังคนเดิมที่ส่งมาอีก ไม่งั้นจะรับโทษฐานคืน ตาย!!!!! กลัวจริงน่ะ ก็เลยส่ง ไม่น่าอ่านเลย ถ้าจะให้ดีลบกระทู้ทุกอันเลยมันจะได้ไม่มีข้อความแบบนี้ น่ากลัวจังไปล่ะน่ะ คราวน่าจะไม่อ่านเลยข้อความแบบนี้ขอโทดนะ ไม่ได้ตั้งใจ

  You
  IP: xxx.25.106.190
  เขียนเมื่อ 

                  ฮีโร่ประ จำบ้าน คือคุณพ่อ                                  อย่ามัวรอ ตอบแทน พระคุณท่าน
  พระคุณพ่อ มากเหลือ คุณอนันต์                                        อย่ารอวัน สายเกิน รีบแทนคุณ
                  รู้ใช่มั้ย คำว่า กตัญญู                                            ทำไม่รู้ ไม่เห็น กันให้วุ่น
  หากท่านจาก เราไป คำว่าบุญ                                            คุณนั้นคง ไม่ได้ ทดแทนเอย