บัตรคำอิเล็กทรอนิกส์ คือบัตรคำที่สร้างขึ้นมาแทนบัตรคำกระดาษ สามารถใช้กับเครื่องเล่น CD  DVD  ได้(ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร  ผอ. เลยตั้งชื่อว่าบัตรคำเล็กทรอนิกส์)  หลังจากการนำไปใช้และขยายผลก็มีโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจ และ อยากทราบวิธีทำ  วันนี้จึงขอนำเสนอวิธีทำอย่างง่ายๆให้ลองทำและนำไปใช้กันก่อนค่ะ 

การสร้างบัตรคำอิเล็กทรอนิกส์

1.       คัดเลือกคำใหม่  คำยาก จากบทเรียน

2.       จัดทำโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Power  Point 2003 )

- เปิดแฟ้ม งานนำเสนอเปล่า   เลือกคำสั่งแทรก   รูปภาพ   จากแฟ้ม  เพื่อเลือกภาพมาทำ

    เป็นพื้นหลัง  ทำการปรับแต่งให้สวยงาม  โดยให้ขนาดภาพเต็มพื้นที่นำเสนอ  และทำ

    แบบเดียวกัน หลาย ๆ สไลด์ เท่ากับจำนวนคำที่ต้องการ

-          พิมพ์คำศัพท์ต่าง ๆ ลงไปในสไลด์ โดยพิมพ์  หนึ่งคำต่อหนึ่งสไลด์

-          พิมพ์คำศัพท์ลงไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ

-          บันทึกเป็นไฟล์ภาพสกุล JPEG เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น VCD ได้โดยเลือกคำสั่ง  แฟ้ม  บันทึกแฟ้มเป็น  เลือกเก็บเป็นชนิด JPEG   ตั้งชื่อแฟ้ม

-          คลิกปุ่มตกลง

-          จะได้เป็นไฟล์ภาพสกุล JPEG  ซึ่งแยกเป็นโฟล์เดอร์ไว้ต่างหาก

3.       นำภาพที่ได้ทั้งหมดไปเขียนลงแผ่น CD ซึ่งสามารถนำไปเปิดได้ด้วยเครื่องเล่น VCD ทั่วไป

   4.       นำไปใช้  ขยายผล