โรงเรียนเพื่อนเด็ก


โรงเรียนเพื่อนเด็ก

นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)

โรงเรียนคือ สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ตามปณิธานและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียน ในปัจจุบันเราจึงพบเห็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ในวันนี้จึงได้นำโรงเรียนที่น่าสนใจโรงเรียนหนึ่งมาเล่าสู่ฟัง

คณะกรรมการ จัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย สำนักงานราชบัณฑิตสภา อธิบายว่า โรงเรียนเพื่อนเด็ก (Child - Friendly School) หรือ (CFS) หมายถึง สถานศึกษาที่นำมโนทัศน์เรื่องสิทธิเด็ก(Child Rights)และระบบการศึกษาที่เป็นมิตรกับเด็ก (Child – Friendly Education System)มาสู่การปฏิบัติในห้องเรียน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเพื่อเด็กในบรรยากาศที่ดีและเป็นมิตร ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ๔ ด้าน ขององค์การสหประชาชาติ(United Nations)คือการอยู่รอด (surviral)การคุ้มครอง(protection)การพัฒนา(development)และการมีส่วนร่วม(participation)โดยสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีสภาวะทางกาย ใจ และสังคม ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการพัฒนาตามศักยภาพ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เป็นผลต่อชีวิต

กรอบความคิด เรื่องโรงเรียนเพื่อนเด็กได้รับการพิจารณาเป็นครั้งแรกโดยองค์การยูนิเซฟ(ประเทศไทย)ในปีพุทธศักราช๒๕๔๐ และพัฒนาต่อมา กรอบความคิดเรื่องโรงเรียนเพื่อนเด็กประกอบด้วย มโนทัศน์ ๕ มิติ คือ

  1. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กทุกคน
  2. การเรียนรู้อย่างหลากหลายที่สนองความแตกต่างของผู้เรียนและสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียนรายบุคคล
  3. การส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตการคุ้มครองความปลอดภัยและสิทธิเด็กในสถานศึกษา
  4. การตระหนักในในคุณค่าของบทบาทชาย – หญิง
  5. การมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครัว และชุมชน

โดยหลักการ ทุกโปรแกรมต้องเป็นไปตามกรอบความคิดของโรงเรียนเพื่อนเด็กทั้ง ๕ มิติ และเป็นเงื่อนไขที่ต้องส่งเสริมดำเนินการสู่ความสำเร็จ จึงถือได้ว่าสถานศึกษาดังกล่าวเป็นโรงเรียนเพื่อนเด็กมีประสิทธิภาพ

คัดลอกจาก องค์ความรู้ คุณจินดารัตน์ โพธิ์นอก หนังสือพิมพ์รายวัน

หมายเลขบันทึก: 615759เขียนเมื่อ 23 กันยายน 2016 00:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กันยายน 2016 00:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี