วันที่87"บ้านในฝัน"(20 ก.ย. 59)

บ้านในฝัน

วันนี้ในชั่วโมงสุขศึกษา สอนเรื่อง การจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ ให้นักเรียนออกแบบบ้านของตนเองในฝันโดยให้ช่วยกันคิดและช่วยกันทำเป็นกลุ่ม นักเรียนชอบทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม การแบ่งกลุ่มก็ให้นักเรียนจัดกันเองตามความสมัครใจ แต่มีข้อแม้ว่าใน 1 กลุ่มต้องมีทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย และต้องไม่ซ้ำกลุ่มเดิมที่เคยอยู่ ระหว่างการทำกิจกรรม มีการวางแผนและแบ่งงานกันทำ โดยที่ครูไม่ต้องกำหนดบทบาทค่ะ นักเรียนจัดการกันเอง มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและสมาชิกลุ่มดีมาก ทุกคนทำตามหน้าที่ของตนเอง แต่เนื่องจากมีเรียนแค่ชั่วโมงเดียว และนักเรียนก็ทำงานไม่เสร็จ จึงให้มาทำต่อในห้องพักครูในตอนเที่ยงจนเสร็จ นักเรียนห้อง ป.4/3 ค่อนข้างมีความรับผิดชอบ มาช่วยกันทำเป็นกลุ่มทุกกลุ่ม ผลงานของแต่ละกลุ่มออกมาใช้ได้ค่ะ เกิดจากความคิดและจินตนาการล้วนๆนะคะ

รูปกิจกรรมระหว่างการออกแบบ


ผลงานของหนู


ตอนบ่ายมีกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้นักเรียนพับกระดาษเป็นรูปต่างๆ วันนี้สอนพับเสื้อกับเนคไทล์แบบง่ายๆไปก่อนละกันนะคะ
นักเรียนตั้งใจเรียนดี เป็นการฝึกสมาธิที่ดีเลยค่ะ

ผลงานของพวกหนูวันนี้ เอาแค่นี้ไปก่อนนะคะ พรุ่งนี้ค่อยมาลุยต่อค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวสรชา รอยพนา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)