วันที่ 88 ขอบคุณคำแนะนำ (21 กันยายน 2559)

ข้าวเหนียวหมูปิ้ง หลังจากห่างหายไปนาน วันนี้ก็กลับมากินข้าวเหนียวหมูปิ้งอีกครั้ง กินได้น้อยเดียว ช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้รู้สึกไม่ค่อยหิว ไม่เจริญอาหาร

ไม่ลองไม่รู้ วันนี้มีสอนคาบเดียวทำให้มีเวลาคิดทบทวนไตร่ตรองตัวเอง พบว่าบางสิ่งที่ทำให้เรากลัว เราควรจะใช้เวลาอยู่กับสิ่งนั้นมากขึ้น มากขึ้น จนเราคุ้นเคยและเข้าใจมัน งานบางอย่างอาจดูยากในช่วงเริ่มต้น แต่พอเราตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ใส่หัวใจและความพยายาม ทบทวน แก้ไข แต่งเติม เราก็จะค่อย ๆ มั่นใจและมีความกล้าหาญมากขึ้น ความกลัวกับความกล้ามักมาพร้อมกัน ถ้าถามว่ากลัวสิ่งที่ทำอยู่น้อยลงไหม ฉันอาจตอบว่าไม่ แต่อาจมีความกล้ามากขึ้น อาจเป็นเพราะได้ลงมือทำสิ่งนั้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ได้เรียนรู้ว่ายิ่งเรากลัวสิ่งไหน ต้องเข้าหาสิ่งนั้น ฝึกฝนจนเก่ง ความกลัวอาจยังอยู่ แต่ความกล้านั้นเพิ่มมากขึ้น

ขอบคุณคำแนะนำ ตอนแรกครูพี่เลี้ยงให้ไปเอาแบบประเมินที่หัวหน้าวิชาการ หัวหน้าวิชาการก็เลยพูดเรื่องแผนการสอน แฟ้มสะสมผลงานและวิจัยในชั้นเรียน ครูก็ตรวจให้ทันที แผนการสอนไม่มีปัญหา เหลือแต่สรุป KPA รวม คือครูอยากเห็นคะแนนภาพรวม โดยเอาคะแนน KPA ทุกแผนมารวมกัน หาเฉลี่ยและค่าร้อยละ ซึ่งได้มอบหมายให้ฉันไปออกแบบบตาราง การคิดวิเคราะห์คะแนน ตอนแรกก็นั่งออกแบบกับครูเหมือนจะเข้าใจพอลองมาทำเองก็เกิดความสงสัยและไม่เข้าใจ 555 ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก พรุ่งนี้คงต้องไปปรึกษาอีกครั้ง แฟ้มสะสมผลงานผ่านฉลุย ส่วนวิจัยในชั้นเรียนนั้นก็ได้นั่งคุยว่าหนูทำแบบนี้มาถูกทางหรือยัง ยังมีอะไรที่ต้องปรับแก้อีกไหม ครูก็ให้ไปปรับกรอบแนวคิดของงานวิจัยให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น เขียนให้ละเอียด เขียนให้ดูแล้วรู้เลยว่าทำอย่างไร มีขั้นตอนการนำอย่างไร ใช้อะไรเป็นเครื่องมือ ฉันก็ใช้เทคนิคการสอนกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สู่การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ๆ นะคะ จากที่ใช้เวลาคุยกันนานเป็นชั่วโมงทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจอะไรหลายอย่าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศิริพร นำเปี้ย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)