วิตามิน


วิตามินเป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกายแต่ไม่ได้ให้พลังงานกับร่างกาย เป็นเพียงตัวเชื่อมต่อให้ร่างกายได้รับพลังงานจากสารอาหารชนิดอื่น สำหรับร่างกายคนเรามีความต้องการวิตามินเพียงเล็กน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้เลย ซึ่งวิตามินที่ได้ค้นพบมีมากกว่า 30 ชนิดแล้ว มีการทดลองจากสัตว์ต่างๆเกี่ยวกับอาหารรวมไปถึงการพบจากความผิดปกติของร่างกายที่ขาดอาหารบางอย่างจะทำให้ร่างกายเรามีความผิดปกติไป วิตามินส่วนมากได้รับจากสารอาหารร่างกายเราเองสามารถสังเคราะห์วิตามินได้น้อย อย่างเช่นวิตามินดี แต่ชนิดอื่นเราต้องได้รับจากอาหารเข้าไปเป็นส่วนใหญ่

ประวัติการค้นพบวิตามิน หลังจากที่ได้รับการค้นพบสารอาหารต่างๆ อย่างเช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุและน้ำ ว่ามีความจำเป็นต่อมนุษย์ ต่อมาได้มีการค้นพบจากการทดลองด้วยวิธีต่างๆ ให้สามารอาหารเปล่านี้ในหนูทดลองชนิดเดียวซ้ำ หรือสารอาหารที่ได้ค้นพบมาแล้วๆ จะทำให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายของหนูจึงยังมีการสรุปว่ายังมีสารอาหารที่ร่างกายมีความจำเป็นอีก จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1911 นักชีวเคมีชาวโปรแลนด์ชื่อฟังก์ ได้ค้นพบสารชนิดหนึ่งที่มีการชื่อว่า “วิตามิน” Vitamins มาจาก Vital + amine และได้ตัด e ออกไป amine เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อชีวิต และทีแรกคิดว่ามีสารที่ค้นพบในส่วนประกอบของ amine และต่อมาพบว่าไม่ใช้สารประกอบหรือมีความเกี่ยวข้องกับ amine เพราะว่ามีอยู่ในอาหาร

ในช่วงแรกในการค้นพบที่มีการเรียกวิตามินตามลำดับที่พบ A – Z เพราะไม่ทราบโครงสร้างของสารเคมีของวิตามินเอง จากการพบโครงสร้างในเวลาต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนจากตัวอักษรมาเป็นชื่อเรียกต่างๆ แต่ด้วยความคุ้นเคยก็ยังนิยมเรียกตามตัวอักษรอยู่ ยกเว้นวิตามินที่ได้มีการค้นพบในระยะหลัง

ประเภทวิตามิน

วิตามินสามารถพบได้ทั้งพืชและสัตว์มักพบในพืชมากกว่าและมีความหลากหลายชนิดกว่าที่พบจากสัตว์ วิตามินได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการของพืชมากกว่า อย่างในคนเรามีการสร้างวิตามินบี 12 ได้จากแบคทีเรียในลำไส้ แต่การแบ่งมักใช้ไขมันและน้ำในการจำแนกของการตัวทำละลาย มีการแบ่งประเภทได้ดังนี้

  1. วิตามินที่ละลายในไขมัน วิตามินกลุ่มนี้จะละลายในไขมันเท่านั้น จะไม่สูญเสียด้วยความร้อนจะถูกดูดซึมไปพร้อมไขมัน ถูกขับออกจากทางอุจจาระได้เล็กน้อย ร่างกายมีการสะสมไว้ในตับส่วนมากหากได้รับมากอาจจะมีผลต่อร่างกายอย่างเช่นการแพ้ วิตามินที่ละลายในไขมันได้แต่ เอ,ดี,อี,เค
  2. วิตามินที่ละลายในน้ำ ละลายในน้ำได้ง่าย มักถูกทำลายด้วยความร้อน อากาศ ด่าง แสง สามารถที่จะดูดซึมได้ง่าย ไม่มีการสะสมไว้ในร่างกายจะถูกขับออกทางปัสสาวะในทุกๆ วัน เราต้องต้องการวิตามินเหล่านี้ให้เพียงพอพอ ได้แก่ วิตามิน บีรวม และวิตามินซี นอกจากนั้นยังไม่โฟรเลท ไอโอนิค ไออะซิน กรดแพนโทเรนิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)