โครงการเกษตรอินทรีย์ ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2016 ครั้งที่ 4

วัดขนาดของแปลง แปลงกว้าง 1 เมตร ยาว 3.50 เมตร ขุดดินให้ัลึกประมาณ 15 เซนติเมตร โดยเว้นทางเดินระหว่างแปลงไว้ 40 เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติดูแลรักษาและตากดินทิ้งไว้ 5 วัน และระหว่างที่รอควรเลือกเมล็ดพันธุ์ผักที่จะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลเพราะจะทำให้ดูแลรักษาง่ายได้ผักที่มีคุณภาพดี สวยงาม ให้ผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อย ลดต้นทุนลง ดังนั้นควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับฤดูกาล

เริ่มลงมือปฏิบัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรอินทรีย์ ตำบล เจดีย์ อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี ห้อง 57/41ความเห็น (0)