"บอร์ดยาเสพติด" 13 กรกฎาคม 2559

มีคำสั่งโดยตรงจากท่านผู้อำนวยการ ว่าให้แต่ละสายชั้นจัดทำบอร์ดความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด งานนี้ก็เลยหนีไม่พ้นหน้าที่ของนักศึกษาฝึกสอนอีกแล้ว

เวลาว่างจากคาบสอนก็อุทิศให้กับการจัดบอร์ดบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)