วันแห่งการเคลียงาน 14 กันยายน 2559

วันนี้เป็นวันแห่งการเคลียงาน ไม่ว่าจะตรวจการบ้าน กรอกคะแนนนักเรียน วันนี้ เราจึงวุ่นวายเป็นพิเศษ เนื่องจากต้องสอนหนังสือ แล้วยังต้องมานั่งตรวจงานย้อนหลัง เพราะปกติ เราจะตรวจงานทุกๆ วันจันทร์ แต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเราได้เข้าไปช่วยงานที่ห้องวิชาการเลยไม่ได้ขึ้นมาตรวจงาน เคลียงานวนไป เคลียไปจนกว่าจะเสร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)