STEM หรรษา 6 กันยายน 2559

การนิเทศสังคมศึกษารอบที่ 2 ซึ่งการนิเทศรอบนี้ผลที่ออกมา อยู่ในระดับที่น่าพอใจ เพราะอาจารย์บอกว่า เราพัฒนาขึ้น ใช้สื่อได้ดีขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าเดิม โดยรวมแล้วถือว่าดีมาก แค่นี้เราก็ดีใจจนยิ้มไม่หุบละ และตอนเย็นวันนี้เราได้สอน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในฐาน STEM นั้น วันนี้เป็นกิจกรรมชวนคิด พิชิต STEM ซึ่งนักเรียนบอกว่า สนุกดีครับ แต่ยากไปหน่อย เพราะต้องคิดหลายๆ รอบ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)