เริ่มกลับมา 31 สิงหาคม 2559

เสียงเริ่มกลับมาแล้ว การสอนในวันนี้จึงค่อยข้างได้ผลที่น่าพอใจ นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา และยังให้ความร่วมมือในการเล่มเกม เป็นอย่างดี สงสัยจะสางสารที่ครูเสียงแหบ ตอนเย็นมีโอกาสได้เข้าไปช่วยสอนพิเศษให้กับนักเรียนชั้น ป.1 สิ่งที่เห็นละชอบและถูกใจที่สุดคือ การเว้นช่องไฟที่เท่ากันทุกช่อง แถมยังตั้งใจเขียนเป็นอย่างมาก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)