วันที่ 52 มาช่วยกันเก็บข้อมูล (1 สิงหาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.3 มาเป็นรูปแบบกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันเก็บข้อมูลของเพื่อนตามที่กำหนดให้ ได้แก่ วันเกิดของเพื่อนในกลุ่ม เดือนเกิดของเพื่อน สีที่ชอบ ตัวเลขที่ชอบ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มต่างช่วยกันบอกข้อมูลของตนเองและนำเสนอได้อย่างถูกต้อง แต่การทำกิจกรรมนี้สะท้อนให้เห็นว่ายังมีนักเรียนบางคนที่ไม่รู้ข้อมูลที่สำคัญของตนเอง เช่น วันเกิดและเดือนเกิด ดิฉันจึงแนะนำให้นักเรียนไปถามผู้ปกครองต่อไป และชี้แจงให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลต่าง ๆ

วันนี้ทำให้เข้าใจว่าการเป็นครูไม่ได้สอนแต่ในบทเรียน...เราจำเป็นต้องสอนเขาในทุก ๆ เรื่องที่เขาควรรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)