ดอกมะลิของหนู 5 สิงหาคม 2559

วันนี้สอนตามปกติ แต่ที่ต่างออกไปคือวันนี้ได้สอนนักเรียนทำดอกมะลิ เพื่อที่จะเก็บไว้ไปไหว้คุณแม่ที่บ้าน ซึ่งการสอนงานประดิษฐ์แบบนี้ก็ต้องมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเป็นธรรมดา แต่สุดท้ายแล้วนั้น นักเรียกก็สามารถทำดอกมะลิของตัวเองขึ้นมาได้ ดอกมะลินี้ เป็นดอกมะลิที่เกิดจากความพยายามและความตั้งใจในการทำของนักเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)