ปัญหา และแนวทางแก้ไขการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โนโรงเรียนของข้าพเจ้า


ปัญหา และแนวทางแก้ไขการใช้หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้

- ครูที่ได้รับการอบรมเรื่องหลักสูตรแล้วไม่นำมาขยายผลต่อให้กับครูที่ไม่ได้ไปอบรม จึงขาดความรู้ ความชัดเจนในเรื่องวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายต่างๆของหลักสูตร

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน

- ครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอก

- ครูยังไม่ใช้วิธีการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ

- ครูสอนโดยไม่คำนึงถึงโครงสร้าง และแผนการสอน

3. ด้านสื่อการเรียนการสอน

ครูใช้สื่อในการเรียนการสอนน้อย ครูไม่ผลิตสื่อ ไม่ใช้สื่อเทคโนโลยี การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ และจัดทำสื่อน้อย

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้

- ส่งครูไปอบรมหลักสูตรให้ครบทุกคน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สมบูรณ์

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน

- ปรับปรุง และพัฒนาครูผู้สอนที่มีอยู่ให้เกิดความชำนาญในแต่ละสาขาวิชานั้นๆ

- ครูต้องศึกษาเอกสารหลักสูตร วิธีสอน เตรียมสื่อ และแผนการสอนเป็นตัวช่วยให้มากขึ้น

3. ด้านสื่อการเรียนการสอน

ควรจัดสรรงบประมาณในการซื้อสื่อเพิ่มให้มากขึ้น จัดให้มีการอบรมการผลิตสื่อ และการใช้สื่อการสอน

สรุป เห็นได้ว่าหลักสูตรที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้ ต้องเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร เตรียมความพร้อม ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร จัดการเรียนการสอนตามความต้องการของนักเรียน ตลอดจนการติดตามประเมินหลักสูตรทั้งก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังการใช้หลักสูตร เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนต่อไป

หมายเลขบันทึก: 614366เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2016 09:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 กันยายน 2016 02:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี