Day68 BACK HOMESCHOOL +++ (17 AUG 2016)

วันนี้มาช่วยเตรียมงาน ๗ทศวรรษกษัตราทรงครองไทยราชภัฏเชียงใหม่เทิดไทปิานราชัน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาเจอะเพื่อน ๆ ครบทุกคนอีกครั้ง


ช่วยกันทำงาน ๆ จะได้เสร็จโดยเร็ว
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)