หุ่นกระดาษจากแกนทิชชู่ (16 กันยายน 2559)

การเรียนชุมนุมวันนี้
มีหุ่นกระดาษ จากแกนกลาง
ของกระดาษทิชชู่ของเด็กๆมาให้ดู

จากชั่วโมงที่แล้ว
คุณครูนัดให้นักเรียน
เอาอุปกรณ์การทำหุ่น
จากแกนกลางกระดาษทิชชู่มา

ของที่ต้องเตรียม คือ ...
แกนกระดาษทิชชู่ 1 ม้วน
กระดาษสี และดินสอสี

จากนั้นก็เริ่มต้น
ด้วยการวาดภาพที่ตัวเองชอบ


จากนั้นตัดเป็นรูป


แล้วก็เอามะติดที่แกนกระดาษทิชชู่ ที่ติดกระดาษสีเรียบร้อย


กิจกรรมง่ายๆ อุปกรณ์หาได้ไม่ยาก
ที่ให้นักเรียนได้ลองทำอะไรด้วยตนเอง
น่านำไปใช้กับเด็กๆ ประถมค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)