ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงกับหลักการให้กิจกรรมการรักษา (PEOP) ในกิจกรรมบำบัดหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ดังในรูปภาพ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ใช้ในการอธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างครอบคลุม โดยอธิบายไว้ว่า

3 ห่วง คือทางสายกลาง ประกอบไปด้วย ดังนี้

ห่วงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน

ห่วงที่ 2 คือ มีหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ

ห่วงที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

2 เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่

เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต


ส่วนโมเดล PEOP : Person Environment Occupation Performance ตามรูปภาพ

โมเดลนี้เป็นหนึ่งในกรอบสำคัญที่นักกิจกรรมบำบัดจะต้องนำมาใช้ในการให้กิจกรรมการรักษา

ประกอบด้วยปัจจัย 4 อย่างคือ

  • Person (Intrinsic factors) คือ ปัจจัยภายใน เช่น Physiological ,Cognitive ,Spiritual ,Neurobehavioral ,Psychological
  • Environment (Extrinsic factors) คือ ปัจจัยภายนอก เช่น Social Support ,Social and Economic Systems , Culture and Values , Built Environment and Technology ,Natural Environment
  • Occupation คือ กิจกรรมการดำเนินชีวิต
  • Performance คือ ความสามารถ ซึ่งเกิดจากการมี 3 ปัจจัยแรกที่กล่าวมาข้างต้น

การมี PEOP ทำให้เกิด Well-Being ส่วน EOP ทำให้มี Quality of Life

สิ่งที่เห็นได้ชัดจากการอธิบายรูปภาพหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก PEOPความสัมพันธ์ของสองหลักการนี้คือ เมื่อทำตามขั้นตอนได้สำเร็จ จะทำให้เกิด Well-Being ซึ่งก็คือ ความพอใจ และ Quality of Life คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ต้องมีปัจจัยต่างๆมาเกี่ยวข้องรวมกันหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยภายนอก คือ สิ่งแวดล้อมรอบตัว สังคม ผู้คนรอบข้าง และปัจจัยภายใน คือ ตัวของเราเอง อีกประการหนึ่ง คือ เมื่อทำตามหลักการก็จะเกิดความสามารถ ซึ่งก็หมายถึงการมีความสามารถพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้น พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

หมายเลขบันทึก: 614222เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2016 22:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กันยายน 2016 22:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี