​ วันที่ 39 กิจกรรมกลุ่มเอาอยู่ (7 กรกฎาคม 2559)

วันที่ 39 กิจกรรมกลุ่มเอาอยู่ (7 กรกฎาคม 2559)

สวัสดีเช้าวันพฤหัสของครูเวร มาโรงเรียนเช้ากว่าปกติเหมือนเดิม 7 โมงต้องถึงโรงเรียนและรอรับนักเรียนอยู่หน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี

ในช่วงเช้าสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากนักเรียนค่อนข้างจะซน เลยหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยการที่อันดับแรกคือการให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันทำข้อตกลงก่อนที่จะให้ทำกิจกรรมในการเรียนการสอนแบบเป็นกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนเล่นเกม พอเล่นเกมเสร็จให้นักเรียนเขียนแผนผังความรู้เป็นกลุ่มและถ้ากลุ่มไหนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งกลุ่มจะถูกหักคะแนน

ใช้ได้ผลจริง ๆ ค่ะ นักเรียนที่เป็นนักเรียนส่วนใหญ่จะลงมือทำงานและถ้าในกลุ่มเล่นครู เขาก็จะคอยเตือนกันเองในกลุ่ม เนื่องจากห้องนี้เป็นนักเรียนที่มีความเป็นผู้นำสูงมา มีหัวหน้าทั้งผู้ชายและผู้หญิง เดี่ยวสักพักเปลี่ยนหัวหน้าอีกแล้ว คิดว่าการใช้วิธีการแบบนี้น่าจะช่วยให้เด็กที่เรียนอ่อน เรียนช้ากว่าเพื่อน มีเพื่อนที่อยู่กลุ่มเดียวกันคอยช่วยเหลือ แล้วได้เรียนรู้มาขึ้น<p “=”“>หมายเหตุ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 20 มิถุนายน - 27 กรกฏาคม ไม่มีรูปเนื่องจาก โทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายรูปได้หายค่ะ
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (0)