วันที่ 82 วันนี้เหมา (14 กันยายน 2559)

" วันอังคาร l วันป่วยแห่งชาติ "

วันนี้ไปโรงเรียนค่อนข้างสาย เพราะไม่สบาย แต่ก็ยังฝืนใจที่จะไปสอนนักเรียน

เช้าวันนี้มีพี่ทหารหน่วยรบพิเศษจาก ...ค่ายคุณเณร... มาสอนระเบียบแถวให้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมจะเป็นนักเรียนชั้น ป.1 ป.2 ป.4 ในการฝึกครั้งนี้นักเรียนได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน


เอนเตอร์เทรนเนอร์ในชั่วโมงที่ 2 ... สอนวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ซึ่งวันนี้จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่อง เพศชายและเพศหญิง โดยให้นักเรียนวาดภาพและเขียนลักษณะของเพศชายและเพศหญิง จนเลยเวลาไปชั่วโมงที่ 3 ก็ยังไม่เสร็จ จึงสอนต่อไปจนหมดชั่วโมง พร้อมกับบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน แล้วจึงเดินออกจากห้องเรียน

ในช่วงบ่าย ... วิ่งวุ่นกับการทำหนังสือเชิญในงานเกษียณราชการของคุณครู กว่าจะทำเสร็จก็ผ่านไปแล้ว 2 ชั่วโมง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)