วันที่ 67 ลิงแสนซน (24 สิงหาคม 2559)

" สวัสดี ... วันพุธสีเขียว "

วันนี้มีสอน เพียงคาบเดียว แต่กิจกรรมต่าง ๆ คิวเต็มหมดแล้วคะ

ในชั่วโมงที่ 2 ... วันนี้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง บทบาทของสมาชิกในครอบครัว โดยให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง แล้วออกมานำเสนอให้ครูฟังหน้าชั้นเรียน

ในชั่วโมงที่ 3 ... วันนี้ได้ไปควบคุมนักเรียนในการเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ วันนี้พระอาจารย์สอนนักเรียนท่องบทสวดสรภัญญะ นักเรียนแต่ละคนท่องได้ เพราะเคยเข้าร่วมสอบบธรรมะ นักธรรมชั้นตรี มาแล้ว

ในชั่วโมงลดเวลาเรียน ... วันนี้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 คน แจกกระดาษ 3 แผ่น ให้ไ้จำนวนของชิ้นงานเยอะที่สุด ให้แต่ล่ะกลุ่มระดมความคิดและช่วยกันทำให้ผลงานนั้นสำเร็จ แต่ก็มีบางกลุ่มที่ทำตามแบบที่ให้หมดเลย ไม่มีความคิดสร้างสรรในการทำผลงานใหม่ ๆ บางกลุ่ม เราก็เข้าไปแนะนำ ถ้าทำแบบนี้จะได้ไหม ลองทำดูก่อนไหม และแล้วผลงานที่ทำก็สำเร็จบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)