วัดพระบาทน้ำพุ : TACIT ของจริง

ไม่ใช่เรื่องใหม่ หรือสถานที่ใหม่แต่อย่างใด หากแต่ว่าทุกคน หรือคนโดยส่วนใหญ่นั้นรู้จักดี เชื่อว่าท่านคงรู้จักชื่อวัดนี้ "วัดพระบาทน้ำพุ" ใช่ครับ ผมเองในฐานะเป็นครู ผมได้ใช้สถานที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ คือ ได้พาเด็กนักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่แห่งนี้ นี้คือ TACIT KNOWLEDGE ของจริงด้านการใช้ชีวิตเลยครับ คนที่เป็นโรคเอดส์ หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องที่นี้เขาจะมีการเปิดใจให้ฟัง ว่าเขาทำยังไงแบบไหน ใช้ชิวิตอย่างไร มันอาจจะไม่ค่อยโสภาสถาพรสักเท่าไรนัก แต่มันจะเป็นประสบการณ์ตรงที่เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จริง ประสบการณ์จริง นักเรียนจะได้มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตได้อย่างไม่ประมาทครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TACIT ในชีวิตประจำวันความเห็น (0)