ระบบสารสนเทศของบริษัท MK RESTAURANTS


ระบบการทำงานก็คือใช้ PDA เป็นตัวรับ Order แล้วส่งผ่าน Wire-less ไปที่ Back office ซึ่งสามารถประมวลผลจาก PDA ไปยัง ห้องครัว (มีหลายห้องได้) รวมทั้งไปยังบาร์น้ำ และ Back Office ยังสามารถทำงานกับ database ได้หลายตระกูล ตัว Software ยังสามารถ Link กับ หลาย ๆ สาขาได้ด้วย สำหรับเครื่อง PDAใช้ hp ipaq 4150 มี 17 เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อมีสองเครื่อง เครื่องที่หนึ่งเป็นเครื่องหลักอีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องรอง

การทำงานก็เหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป ดังนี้
1. เมื่อลูกค้า สั่งของ พนักงานรับ order จดลง PDA ที่ลงโปรแกรมเฉพาะ
2. เมื่อพนักงานกดบันทึก หรือ จบรายการ รายการที่บันทึกไว้ก็ส่งไปยังห้องครัว
3. เมื่อครัว ต่างๆ รับรายการ ก็จัดส่งตามโต๊ะ
4. หลังจากนั้นก็มีเรื่องค่าใช้จ่าย ของคงเหลือ หรือ ส่งรายได้เข้าสู่สำนักงานใหญ่
MK สุกี้ มีระบบในการสั่งสินค้าที่ทันสมัย บางครั้งสั่งอาหารยังไม่ทันเสร็จ ของที่สั่งมาส่งที่โต๊ะแล้ว อันที่จริงแล้วระบบของ MK ที่เห็นกัน เป็นระบบคอมพิวเตอร์ แบบ Wireless networkภายในพื้นที่ของ MK เอง

อุปกรณ์ที่ใช้นั้นมีดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่เก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ราคา, ของที่ขายและของสดที่มีอยู่, เบอร์โต๊ะต่างที่สั่งของและบิล หรืออาจจะต่อกับระบบโครงข่ายกับเครื่องหลักศูนย์กลางของMKทั้งหมด
2. เครื่อง PDA เป็นเครื่องที่พนักงานเอาไว้จดรายการที่ลูกค้าสั่ง
3. โปรแกรมเฉพาะที่ถูกพัฒนาขึ้นมา ติดตั้งลงบน PDA
4. เครื่องพิมพ์ ที่ประจำไว้ที่ครัวต่างๆ เช่น ครัวร้อน หรือ ครัวน้ำ
5. ระบบ Wireless network

ประโยชน์การใช้งาน

1. ลดเวลา และความผิดพลาดในการจดออร์เดอร์ ด้วยกระดาษและต้องนำไปป้อนที่แคชเชียร์อีกครั้ง

2. ทำให้เสริฟอาหารได้รวดเร็วขึ้น

3. เพิ่มกำลังให้บริการได้มากขึ้น จากการหมุนเวียนลูกค้าได้เร็ว ทำให้ไม่ต้องเพิ่มพื่นที่ในร้าน

4. ลดค้าใช้จ่ายและจำนวนพนักงานจดออร์เดอร์

5. ลดค้าใช้จ่ายและจำนวนของพนักงานที่ต้องใช้ในกานตรวจสอบความถูกต้องของบิลอีกครั้ง

6. พนักงานแคชเชียร์มีเวลาว่างมากขึ้น สามารถออกไปช่วยบริการลุกค้า ที่หน้าร้าน หรือตามโต๊ะได้

7. ลดความวุ่นวายจากการเดินไปมาของพนักงานในร้าน ทำให้บรรยากาศในร้านดีขึ้น

8. การใช้ EJ (Electronic Journal เป็นทางเลือก) ด้วยพริ๊นเตอร์ Thermal จะช่วยให้ร้านเงียบขึ้นและการบำรุงรักษาต่ำ

ปัญหาและสาเหตุที่นำระบบสารสนเทศดังกล่าวไปใช้

MK RESTAURANT เป็นร้านอาหารที่เปิดให้บริการสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย จึงทำให้มีคนมาใช้บริการเป็นจำนานมาก เป็นสาเหตุให้มีอัตราการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อคอยให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน แต่การจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นนั้นก็ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากกระบวนการในการสั่งอาหารนั้นมีหลายขั้นตอนกว่าที่ออร์เดอร์นั้นจะไปยังครัว ทำให้ทางบริษัทได้นำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยการนำเครื่อง PDA มาใช้ในการรับออร์เดอร์ซึ่งทำให้กระบวนการในการสั่งอาหารรวดร็วขึ้นกว่าเดิมและประหยัดทั้งเวลาและจำนานพนักงานให้น้อยลง ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและอยากกลับมาใช้บริการกับ MK RESTAURANT อีกครั้ง

ผลการดำเนินการ(ผลที่ได้รับจากการใช้ระบบสารสนเทศดังกล่าว)

MK RESTAURANT ได้มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำในตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งการนำระบบสารสนเทศโดยการใช้เครื่องPDA มารับออร์เดอร์จากลูกค้าทำให้การสั่งอาหารมีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และไม่สับสนในการรับออร์เดอร์กับลูกค้า จึงทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ในการบริการ

ในปัจจุบัน MK RESTAURANT ยังเป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและมีสาขาทั้งในและต่างประเทศมากมาย อีกทั้งยังเป็นร้านอาหารที่เหมาะกับคนรักสุขภาพทุกท่านด้วย

อ้างอิง

http://mkforgoodhealth.blogspot.com/

https://zayelli.wordpress.com/691-2/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบริการอาหารความเห็น (0)