ข่าวการกระทำผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
-สรุปข่าว การแถลงข่าวการดำเนินคดีจับผู้เผยแพร่โปรแกรมช่วยเล่นเกมออนไลด์ผ่านเว็บไซต์โปรแกรมช่วยเล่นจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ Cabal TCB (ใช้กับตัวเกม Cabal) และ TRH Trainer

-ผิด พ.ร.บ. การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 13 (ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด) พิพากษาตัดสินให้จำคุก 2 เดือน ปรับ 7,000 บาท หรือรอลงอาญา และ สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมบอท-โปร นอกจากจะถูกบริษัทฯ แบนไอดีแล้ว ยังต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (ผู้ใดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน)
-การป้องกัน ต้องเริ่มจากตนเอง หากเราอยากเล่นเกมแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อว่า การเริ่มต้น การฟันฝ่าอุปสรรค การใช้ความสามารถ ไหวพริบ ของตนเอง นั่นคือความสนุกของการเล่นเกม และหากประสบความสำเร็จแล้ว จะมีความภูมิใจมากกว่า และผู้ที่คิดค้นผลิตเผยแพร่ ควรเคารพในความคิด การผลิต การใช้ความรู้ความสามารถของผู้ผลิตเกมนั้น และควรมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในตนเอง

สรุป

การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 13 (ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด) พิพากษาตัดสินให้จำคุก 2 เดือน ปรับ 7,000 บาท หรือรอลงอาญา และ สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมบอท-โปร นอกจากจะถูกบริษัทฯ แบนไอดีแล้ว ยังต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (ผู้ใดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน)


-ที่มาของข่าว http://www.manager.co.th/game/viewnews.aspx?newsID=9540000069108

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จริยธรรมการใช่คอมพิวเตอร์ความเห็น (0)