TEDtalk R2R

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

TEDtalk R2R

"มาขายของ ...

ตลาดนัดความรู้...

และการเปลี่ยนแปลง" -- อ.แทน


"บอกเล่างานวิจัยของเราแบบไม่เครียด

ทำจริง...ของจริง เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)

เป็นรูปแบบใหม่ที่จะทำให้ผู้คนมีความสุขในการพูดคุยงานวิจัย

สะท้อนให้เห็นถึงผลจากการเกิด Transformation ในตนเอง

ที่สุดนำมาซึ่งการเกิด Inspiration ...ทั้งตนเองและผู้ฟัง"--กะปุ๋ม


"Ted talk เป็นการนำเสนอ ที่ผู้วิจัย ผลสัมฤทธิ์ ทั้งเชิงปริมาณ และแก่นของงานที่ได้จากการวิจัย มิใช่แค่เสนอแค่ผลลัพทธ์เชิงปริมาณคะ"--น้องกลาง กรมอนามัย


"อ.สุธีนำ TEDtalk มาใช้ครั้งแรก...ที่ห้อง R2R การศึกษาในงาน R2R Forum 2558

ต่อมากะปุ๋มนำมาใช้ต่อ ...เวทีเขต4 , HA forum, R2R forum,กรมอนามัยและ...สพฉ ต้องยกเครดิตให้อาจารย์สุธีร์ค่ะ"--กะปุ๋ม


"แต่ด้วยการพัฒนาของ อ.กะปุ๋ม ทำให้ Tedtalk ใช้ในการพัฒนาผู้คนธรรมดาให้สามารถทำได้ด้วยผลที่ดีและช่วยสร้างความมั่นใจให้ผมด้วยครับ"--อ.สุธีร์


https://www.facebook.com/nipaporn.lakornwong/media...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)