ฝึกทำสมาธิ (18 สิงหาคม 2559)

ในชั่วโมงการสอนรายวิชา สังคม
ครูประจำชั้นของนักเรียนชั้น ป.1/1
ก็คือ ครูพี่เลี้ยงของฉันนั่นเอง
ได้ให้นักเรียนทำสมาธิ
ด้วยเพลง "ดั่งดอกไม้บาน"

ฉันไม่คิดว่า นักเรียนชั้น ป.1
จะตั้งใจทำขนาดนี้
การร้องเพลงประกอบการทำท่าทางตามเพลง
เป็นจังหวะเดียวกันทั้งชั้น


พอร้องเพลงเสร็จ
ก็ทำสมาธิประมาณ 5 นาที
ถือว่านาน และนิ่งมาก
เป็นกิจกรรมที่น่าจะทำทุกวัน
เพื่อเสริมสมาธิให้เด็ก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)