กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (11 สิงหาคม 2559)

สำหรับวันนี้ทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติให้กับนักเรียน

โดยวันนี้มีการเชิญคุณแม่ดีเด่นของแต่ละห้องมารับรางวัลด้วย

งานในวันนี้เราจะจัดที่กลางสนามของโรงเรียน มีเด็กๆทุกคนเข้าร่วมงาน โดยจะให้นักเรียนนั่งเป็นระดับชั้น

จากนั้นก็เริ่มทำกิจกรรม

โดยมีท่าน ผอ.และนายกเทศมนตรี เป็นผู้จุดเทียน

จากนั้นก็มีการแสดงจากเด็กนักเรียน โดยมีการฟ้อนรำ เป็นการเปิดงาน

ต่อจากนั้นก็เป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นแต่ละห้องเรียน แล้วก็จบกิจกรรมในวันนี้

สำหรับบรรยากาศของกิจกรรมวันแม่มีดังนี้ค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)