วันที่ 58 ทัศนศึกษานอกสถานที่ (9 สิงหาคม 2559)

วันนี้เป็นวันที่นักเรียนสายชั้น ป. 5 รอคอย วันที่จะได้ออกไปเรียนรู้นอกโรงเรียน ขณะที่นักเรียนลุ้นว่าจะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหน คุณครูหลายท่านก็ต้องวิ่งวุ่นไปตามหาสถานที่ สำหรับทัศนศึกษา

วันนี้สายชั้น ป.5 ทุกคนได้มาเรียนรู้กันที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ ที่นี้ก็มีวิทยามากมายที่จะให้ความรู้กับเด็ก ๆ แบ่งเป็นฐาน มีทั้งหมด 8 ฐาน แต่เด็ก ๆ จะได้เข้าฐานแค่ ห้องละ 4 ฐาน อาจเนื่องด้วยเวลาค่ะ ซึ่งความจริงอแล้วเด็ก ๆ น่าจะได้ไปฐานหลายรูปแบบ แต่กลับเป็นการเข้าฐานที่เหมือน ๆ กัน เช่น ฐานพืช 4 ฐาน และฐานสัตว์ 4 ฐาน เลยทำให้เด็ก ป.5/4 (ที่ดาวควบคุมอยู่) ต้องไปฐานเกี่ยวกับพืชทั้งหมด

ฐานที่ 1 ฐานเมล็ดพืช

ฐานที่ 2 ฐานไม้ดอก

ฐานที่ 3 ฐานไม้ผล

ฐานที่ 4 ฐานพืชไฮโดรโปนิก

แต่ฐานที่ 4 ครูพัชอยากให้เด็ก ๆ ได้เห็นสัตว์บ้าง ก็เลยได้ไปดูปลาบึก และปลานิลแปลงเพศกันค่ะ

ดาวได้เก็บเอาภาพเด็ก ๆ และต้นไม่ต่าง ๆ มาฝากทุกท่านด้วยค่ะฐานเมล็ดพืชฐานไม้ดอกฐานปลานิลแปลงเพศ


รางวัลจากการตอบคำถาม

การไปทัศนศึกษา เป็นการทำให้เด็ก ๆ ได้เปิดโลกกว้าง เรียนรู้อะไรที่ใหม่ ๆ ความรู้ที่ได้อาจจะไม่มากมาย เด็กไม่ได้รับเอาความรู้ที่วิทยากรถ่ายทอดมาทั้งหมด แต่ทำให้เด็ก ๆ ได้ไปพบกับสังคมใหม่ ๆ สังคมที่มีคนอื่น นอกจาก พ่อแม่ คุณครูและเพื่อน ๆ

ถึงแม้ว่าการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ จะร้อนมาก ก็ตาม เด็ก ๆ บ่นไป แต่ก็หัวเราะสนุกกันไป

และคงอยากไปเที่ยว ทัศนศึกษาแบบนี้อีกบ่อย ๆ ละค่ะ
ดาวพลัดถิ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวภัณฑิรา ศรีใจ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เพิ่มประสบการณ์ตรงมากกว่าในหนังสือนะคะ เด็ก ๆ คงได้เรียนรู้อะไรเยอะ

ยิ่งหากให้น้อง ๆ เขียนออกมา

ขอบคุณกิจกรรมดี ๆ เพื่อเด็ก ๆ ค่ะ