ลดเวลาเรียน : มีดนตรี ชีวีมีสุข (11 กรกฎาคม 2559)

ในคาบสุดท้ายของวันจันทร์
ก็ถึงเวลาที่เด็กชั้น ป.1 ทั้งสองห้อง
จะได้เรียนรู้จากกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ในวันนี้เป็นการเข้าฐาน "ร้อง เล่น เต้น ระบำ"

"ครูเค" ครูที่โรงเรียนที่ฉันเคารพ และนับถือ
ให้เป็นต้นแบบของการเอาใจใส่นักเรียน
โดยเฉพาะนักเรียนที่มีพฤติกรรมอารมณรุนแรง ก้าวร้าว
คุณครูมีวิธีที่ช่วยให้นักเรียนที่มีพฤติกรรม
ให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆได้
โดยใช้วิธีที่เรียกว่า "ดนตรีบำบัด"

การเข้าฐานในวันนี้
ครูเค เลือก "เวทีศักยภาพ" ในการเรียนรู้
เริ่มโดยการที่ครูตีกลองเป็นเพลงต่างๆ
ส่วนมากจะเป็นเพลงเชียร์
เพราะโรงเรียนของเราเตรียมการแข่งขันกีฬาเทศบาล
นักเรียนจึงถูกซ้อมให้ร้องเพลงเชียร์อยู่แล้ว


พอตีกลอง ร้องเพลง และเต้นไปได้สักพัก
ครูเค ก็เริ่มให้นักเรียนที่สนใจที่จะตีกลอง
มาลองจับไม้กลอง และลองตีกลองดู


การเข้าฐานในวันนี้ สอนให้ฉันรู้ว่า
การสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสนุกไปกับการสอนของเรา

คือ ... "การเรียนรู้ที่มีความสุข"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)