ลูกเจี๊ยบ (2 สิงหาคม 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 54

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

55151001

ในทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งในวันนี้ชั้น ป.1-2 แต่ละห้องได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ต่างกัน โดยห้อง ป.1/1 ได้ทำลูกเจี๊ยบ โดยวิธีการทำลูกเจี๊ยบของนักเรียนนั้นเริ่มจากตัดภาพลูกเจี๊ยบตามที่กำหนด จากนั้นให้นักเรียนเตรียมกระดาษสี 2 สีเพื่อใช้ทำเป็นลวดลายของลูกเจี๊ยบ เทปใสเพื่อใช้แปะด้านหลังของกระดาษ ซึ่งในทุกขั้นตอนนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองทำ

55151001

อุปกรณ์ในการทำ "ลูกเจี๊ยบ"

55151001

55151001

55151001 บรรยากาศการทำงานของนักเรียน นักเรียนลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ส่วนนักเรียนคนไหนที่ทำไม่เป็นก็จะให้นักเรียนคนที่ทำเป็นมาสอนนักเรียน ซึ่งเป็นวิธีการสอนโดยให้เพื่อนช่วยเพื่อน จะเห็นได้ว่านักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง และลวดลายของตัวลูกเจี๊ยบของแต่ละคนนั้นก็ได้สร้างสรรค์ตามจินตนาการของตนเอง

"การทำงานของนักเรียนทุกขั้นตอน อยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดของครูผู้สอน เนื่องจากนักเรียนต้องใช้กรรไกรในการตัดกระดาษ อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างการทำงานด้วย "


2 ส.ค. 59


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)