วันภาษาไทย (29 กรกฎาคม 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 52

วันภาษาไทย

การจัดกิจกรรมในวันภาษาไทย ประจำปี 2559 ของโรงเรียนสันป่าสักวิทยาดำเนินกิจกรรมเริ่มตั้งแต่การประกวดคัดลายมือ การท่องบทอาขยาน ของแต่ละระดับชั้นและการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้เน้นให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย และยังเป็นการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทย รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน

55151001


กระดาษคัดลายมือ

เริ่มกิจกรรมการคัดลายมือ โดยได้รับหน้าที่ในการเดินแจกกระดาษคัดลายมือให้แต่ละระดับชั้น ซึ่งทำงานแข่งขันกับสายฝน และก็ถึงเวลาการคัดลายมือของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ซึ่งใช้เวลาในการคัดลายมือในชั่วโมง 179 คาบเวลาพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะชีวิต และจากการสังเกตการคัดลายมือของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 ก็พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการเขียนด้วยลายมือที่สวยแต่มีบางคนที่เขียนด้วยลายมือที่ไม่สวยและไม่ตั้งใจ ซึ่งการคัดลายมือของนักเรียนนั้นจะเป็นผลดี ถ้านักเรียนฝึกฝนเป็นประจำจะทำให้นักเรียนเขียนตัวหนังสือได้สวยงามและเวลาอ่านจะอ่านได้ง่าย

55151001

55151001

55151001

เด็กนักเรียนตั้งใจคัดลายมือมากๆ และที่สำคัญไม่น่าเชื่อว่าเสือร้ายอย่างเด็กนักเรียนชั้น ป.3/1 โดยเฉพาะนักเรียนชายจะตั้งใจคัดลายมือมาก และลายมือของนักเรียนนั้นจากการสังเกตก็พบว่าเขียนได้สวยและเป็นระเบียบมากๆ เด็กๆบอกว่า “ผมต้องอยู่กับตัวเองและมีสมาธิมากๆ ในการคัดลายมือ”

เตรียมสถานที่

สืบเนื่องจากเมื่อวานการจัดสถานที่จัดงานนั้นยังไม่สมบูรณ์เท่าไร วันนี้จึงเป็นการเก็บรายละเอียดของงานโดยรวม และต้องขอบคุณแรงสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มาช่วยในการเตรียมงานภาษาไทย เริ่มตั้งแต่เป่าลูกโป่งคนละลูกสองลูก เป่าไปเล่นไปตามประสาเด็กๆ จากนั้นก็เป็นการจัดเรียงหนังสือในมุมการอ่านเพื่อให้นักเรียนมาศึกษาความรู้เพิ่มเติมในกิจกรรมวันภาษาไทย

55151001

55151001

งานวันภาษาไทย

เริ่มกิจกรรมวันภาษาไทยในตอนบ่าย นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าสู่สถานที่จัดงานและกิจกรรมก็ดำเนินตามที่วางไว้และมีการแสดงของนักเรียนในชุมนุมนาฏศิลป์มาแสดงเปิดงานในครั้งนี้ จากนั้นเริ่มแข่งขันการท่องบทอาขยานของแต่ละชั้นเรียน ซึ่งเริ่มจากนักเรียนชั้น ป.1-6 พอเสร็จการแข่งขัน จึงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยจัดรถหนอนหนังสือเคลื่อนที่ไว้บริการให้กับนักเรียนที่สนใจ

55151001

5515100155151001บรรยากาศการจัดงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559

กรรมการตัดสินท่องอาขยาน

ครั้งแรกกับสิ่งที่ไม่เคยทำ คือ การเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องบทอาขยาน ซึ่งได้รับผิดชอบในชั้น ป.3-4 และตื่นเต้นมากกับการเป็นกรรมการ เพราะต้องฟังนักเรียนแต่ละห้องท่องบทอาขยาน ทำให้นึกถึงตอนที่เรียนประถมที่ครูมักจะให้เราท่องในทุกตอนเย็นก่อนกลับบ้านทุกครั้ง และการท่องอาขยานของนักเรียนแต่ละชั้นนั้นก็มีเทคนิคและลีลาเฉพาะของตนเองเพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการ

55151001

งานนี้เป็นงานที่ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกัน "ทำ"

งานจึงออกมาดีและทำให้ได้เรียนรู้การทำงานกับคนหลายระดับและหลายวัย

55151001

ทีมฝึกสอนสันป่าสัก 1/2559

งานที่ทำให้ได้เรียนร้ และสิ่งที่ได้ คือ ความภาคภูมิใจ และที่สำคัญอีกอย่างคือ การที่ทำให้เราเป็นงานที่หลากหลายและเข้ากับคนอื่นได้


29 ก.ค. 59


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)