วันที่ 39 วันจันทร์แสนสุข (11 กรกฎาคม 2559)

" สวัสดีวันจันทร์ ... HBD to you "

ในชั่วโมงที่ 2 ... สอนวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ในเรื่อง ธรรมชาติของมนุษย์ วันนี้ให้นักเรียน เรียงลำดับของชีวิตมนุษย์ นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมกับการสอนให้นักเรียนรู้จัก การเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย ซึ่งเป็นเรื่องที่พูดค่อนข้างยาก เพราะอาจจะกระทบกระเทือนกับจิตใจของนักเรียนบางคน

ในชั่วโมงที่ 3 ... สอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี้ 6/4 ในเรื่อง การนำเสนอข้อมูลทางปะวัติศาสตร์ ซึ่งให้นักเรียนทำนรูปแบบของแผนผังความคิด พร้อมกับตกแต่งให้สวยงาม

ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ... เปลี่ยนเป็นกิจกรรมฝึกซ้อมในงานกีฬาสี ประจำปี 2559 ซึ่งเราได้รับมอบหมายตามบทบาทอยู่สีเขียว โดยตำแหน่ง ซึ่งเป็นสีที่มีคนน้อยที่สุด เพราะรวมห้องหนึ่งถึง 3 ห้องเลยทีเดียวบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)