123.หนูน้อย..ซายูริ

pis.ratana
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หนูน้อยซายูริ...การเขียนที่เกิดจากการจดบันทึก
เด็กเล็กๆ ที่ถูกปลูกฝังนิสัยการอ่าน
การฟัง และการเขียนมาตั้งแต่อยู่ในท้อง
การเล่านิทานของพ่อและแม่ ทำใหหนูน้อยเติบโต
เมื่อสนใจใฝ่รู้ พ่อแม่ก็พาออกเดินทางไปเรียนรู้...
ชักชวนให้ลูกเขียนบันทึกประจำวัน
จนในที่สุด...กลายเป็นนักเขียนน้อย
เรื่องดีๆ...ที่มีในโลกใบเล็ก.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสรีภาพในความคิดความเห็น (0)