๑๘๔. พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการศึกษา


บันทึกที่ ๑๘๔ : พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการศึกษา

........ในช่วงวันหยุดยาวนี้ ผู้เขียนมีโอกาสได้อ่านหนังสือ "แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา" ของ พระพรหมคุณาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) ในตอน การดำเนินชีวิตทั้งสามด้าน เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการศึกษา ทำให้ผู้เขียนเข้าใจในชีวิตเพิ่มขึ้น พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรา ทั้งสามด้านจะต้องพึ่งพาอาศัยกันตลอดเวลา ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาให้สูงขึ้นไปเพื่อการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ของเรา

ผู้เขียนได้บันทึกความเข้าใจไว้เตือนตนออกมาเป็นบทกวี ดังนี้

........การดำเนิน ชีวิต ให้ราบรื่น

รู้จักตื่น มีสติ มีเหตุผล

พัฒนา คุณค่า ความเป็นคน

ประพฤติตน ดีงาม ตามครรลอง

........พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา

ต้องพึ่งพา อาศัย ตอบสนอง

ปัญญาสูง ด้วยจิต คอยประคอง

พฤติกรรม ถูกต้อง จิตสั่งการ

........ปัญญาเป็น ตัวชี้นำ บอกทิศทาง

ให้สว่าง กระจ่าง จิตเป็นฐาน

คอยเกื้อหนุน จุนเจือ มิเกียจคร้าน

ไม่ฟุ้งซ่าน สมาธิ จำต้องมี

........จิตอาศัย พฤติกรรม เป็นเครื่องมือ

คอยเป็นสื่อ สนอง จิตบ่งชี้

กระทำตาม บงการ หากผลดี

เกิดไมตรี ชื่นชม กิริยา

........ปัญญาคอย ควบคุม พฤติกรรม

ให้ชี้นำ ปลดปล่อย ลดปัญหา

ยิ่งรู้มาก พฤติกรรม แสดงมา

บ่งบอกว่า รอบรู้ ในชีวิต

........พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา

สร้างชีวา เป็นสุข รู้ถูกผิด

พัฒนา สามด้าน อยู่เนืองนิตย์

ประกอบกิจ สัมพันธ์กัน สุขสันต์เอย

(บทกวี อร วรรณดา ๑๗ ก.ค.๕๙)

........ในด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั้น ต้องพัฒนาทั้งสามด้านให้สัมพันธ์กัน การพัฒนาด้านจิตใจมีความสำคัญมากด้านหนึ่ง หากผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดในตัวผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทางด้านสติปัญญาควบคู่ พฤติกรรมและแสดงออกก็ย่อมจะถูกต้องและดีงามตามมา


ข้อมูลจาก หนังสือ"แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา" ของ พระพรหมคุณาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)


หมายเลขบันทึก: 610772เขียนเมื่อ 17 กรกฎาคม 2016 01:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 กรกฎาคม 2016 11:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

ทั้งสามด้านอย่างสมดุล เยี่ยมมากค่ะคุณครูอร

ใช่ค่ะทั้งสามอย่างต้องสมดุล พึ่งพาอาศัยกัน

ขอบคุณนะคะคุณหมอธิรัมภ

ขอบคุณนะคะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี