ตรวจสอบการรั่วของเครื่องเป่า (Extruder)

เม่ื่อเราต้องการเป่าของไหลมากกว่า ๑ อย่างมารวมกัน จะทราบได้อย่างไรว่ามันไม่เข้ามาปนกัน ซึ่งเราสามารถดูได้จาก split line ที่แบ่งกันอาจจะชัดหรือไม่ชัดแล้วแต่
ให้ตรวจสอบดังนี้
๑) เมื่อประกอบหัวเป่าเรียบร้อยให้ทำการเดินเครื่อง หลังจากนั้นสังเกตการรั่วออกมาแต่ละจุดแบบดื้อๆ เลยหลังจากนั้นให้หยุดเครื่อง
แล้วเปิดหัวออบกมา มุ่งหาบริเวณที่มีการรั่วโดยใช้สายตาดูพจะเห็นได้ชัดเจน
๒) ถ้ามองไม่เห็น ให้ชัดวิธีฉีดสีเข้าไปกับของไหลนั้นๆ เพื่อใมห้แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน หลังจากนั้นก็ตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย

การป้องกันและแก้ไข
๑) ให้แก้จุดรั่วโดยการวิธีการแมชชีนนิ่ง
๒) ออกแบบอินเสริทเพื่อยป้องการการั่วอีกชั้น เพื่อจะได้ป้องกันถ้าหากเกิดจากเครื่องจักร ก็จะสามารถช่วยได้ ของไม่เสีย
๓) ถ้ามันยากมาก็ ติดต่อผู้ชี้ทางสว่าง รับการปรึกษา

ผู้ชี้ทางสว่าง
๑๓ ก.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องเป่า โดยวิธีตัดใบความเห็น (0)