สรุปหลักการทำกิจกรรม 5 ส ของโรงพยาบาลบ้านตาก

  ติดต่อ

  ไม่มีคำว่า“ทำแล้ว”มีแต่“ทำเรื่อย”   
จากการที่โรงพยาบาลบ้านตากได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส มาตั้งแต่ปี 2538 มาจนถึงปัจจุบัน ได้พยายามศึกษาแนวทางของแต่ละแห่งล้มลุกคลุกคลานมาจาการ "ทำแล้ว"ที่ทำแล้วหยุดทำแล้วหยุด มาถึงการ "ทำหลอก"ทำเฉพาะมีการประเมิน จนกว่าจะมา "ทำเรื่อย" ได้นี้ สามารถสรุปเป็นหลักการทำกิจกรรม 5 ส ของโรงพยาบาลบ้านตาก
                1.  ทุกคน ทำทุกวัน เป็นนิสัย ไม่มีคำว่า“ทำแล้ว”มีแต่“ทำเรื่อย
                2.  ทำให้ง่าย เป็นเรื่องปกติ อยู่ในงานประจำ
                3.  ทำเป็นทีม มีเพื่อนคู่คิด ช่วยกันทำ
                4.  ให้ความสำคัญ มีแรงจูงใจอย่าปลูกผักชี เพราะผักชีไม่มีวันกลายเป็นไม้ยืนต้น
                5.  จัดรูปแบบเหมาะสมกับองค์กร
                6.  ประเมินสม่ำเสมอ เป็นกลาง ไม่อคติ
                7.  ไม่ยึดติดรูปแบบ เกณฑ์ประเมินและผลการประเมิน
                8.  ให้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างคุณภาพบริการแก่ประชาชน
                9.  บูรณาการเข้ากับระบบมาตรฐานคุณภาพระบบต่างๆโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นกับรูปแบบของกิจกรรม 5 ส มากเกินไปโดยเน้นที่ผลลัพธ์สุดท้ายต่อประชาชน  เจ้าหน้าที่และโรงพยาบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

หมายเลขบันทึก: 6103, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-07 23:51:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #kmกับคุณภาพ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)