วันที่18/10/2549

ได้ทำMinemapทำไปทำมาจนถึงเย็นฝนก็ตกหนัก