การจักสานในความหมายของตัวเรา

การจักสานในความหมายส่วนตัวของดิฉัน คือ การทำเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย จากฝีมือของชาวบ้าน มีลักษณะรูปแบบแตกต่างกันไป การจักสานใช้เส้นเล็กๆ บางๆ มาประกอบเป็นรูปแบบต่างๆเรียกว่า ตอก เมื่อเป็นภาชนะแล้ว สามารถนำไปใช้สอยได้ตามต้องการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจักสานความเห็น (0)