วันที่ 30 ในวันที่ครูพี่เลี้ยงไม่อยู่ (27 มิถุนายน 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เช้าวันจันทร์ที่แสนสดใสหายวับไปกับตา เมื่อเข้าโรงเรียนมาแล้วครูพี่เลี้ยงบอกว่า

“วันนี้พี่ไม่อยู่นะ ไปอบรม ฝากห้องด้วยนะ” ดิฉันได้แต่ยิ้มรับและคิดหนัก

วันนี้ทั้งวันต้องสูญเสียพลังงานไปสักเท่าไหร่ สุดยอด !

ทำหน้าที่ครูประจำชั้นแบบเต็มตัว ตั้งแต่นักเรียนเข้าแถว เข้าห้องเรียน โฮมรูม ดื่มนม ฝากออมทรัพย์ จากนั้นทำหน้าที่ครูผู้สอนสอนต่อซึ่งการสอนที่ไม่มีครูพี่เลี้ยงเข้าด้วยนั้น เป็นชั่วโมงที่นักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียน และควบคุมชั้นเรียนได้ยากมาก เพราะนักเรียนไม่ฟัง แต่ทุกชั่วโมงก็ผ่านไปด้วยดี ทั้ง คณิตศาสตร์ ป. 1-3 และการคุมชั้นเรียนในช่วงบ่าย ชั่วโมงเพิ่มเวลารู้ของ ป.2 ก็ต้องได้ช่วยเพราะตนเองประจำชั้น คุมได้ดีโดยการให้ดูนิทานชาดกและนิทานสอนใจ และก็ถามคำถามนักเรียน การได้ทำงานทั้งวันทำให้รู้สึกว่าเวลาวันนี้ช่างยาวนานยังโชคดีที่วันนี้โรงเรียนเลิกบ่ายสามโมงครึ่ง เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่มาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จัดการเก็บนักเรียนให้เก็บของจัดโต๊ะ ให้เวรประจำวันทำความสะอาด คุมนักเรียนเข้าแถวกลับบ้านและปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

และแล้ววันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีพร้อมกับเสียงแหบไปตามระเบียบครูผู้ใช้เสียงอย่างหนัก

นักเรียนดูนิทานชาดก เรื่อง โคนันทวิสาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)