ซ้าย...ขวา...ซ้าย(1 กรกฏาคม 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 35

เริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยเรื่องราวดีๆ

ซ้าย...ขวา...ซ้าย...

หลังจากที่เมื่อวานฝึกซ้อมเดินสวนสนามซ้าย...ขวา...ซ้าย... วันนี้ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมเป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีจะมีการจัดพิธีถวายสัตย์และเดินสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ผู้กำกับ รองผู้กำกับ ซึ่งทางโรงเรียนสันป่าสักวิทยามีการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี จึงเห็นถึงความสำคัญของลูกเสือและจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณและการเดินสวนสนามของนักเรียนโรงเรียนสันป่าสักวิทยา ซึ่งหลังการทำพิธีเดินสวนสนามเสร็จ เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารีทั้งสามัญและสำรอง โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน มอบหมายเขตบริการให้ทำความสะอาด

55151001

บรรยากาศการจัดแถวก่อนการทำพิธีถวายสัตย์และเดินสวนสนาม สภาพอากาศก็เป็นใจ ครึ้มฟ้า ครึ้มฝน อากาศดีไม่ร้อนจนเกินไป ทำให้การเดินสวนสนามเป็นไปอย่างปกติและเป็นระเบียบ โดยเฉพาะเนตรนารีสามัญที่เดินสวนสนามได้เป็นระเบียบเรียบร้อย ได้รับคำชื่นชมจากผู้กำกับและรองผู้กำกับ ทำให้นักเรียนมีกำลังใจในการทำกิจกรรมต่อๆไป

55151001

ลูกเสือสามัญ ชั้น ป.5 แถว...ตรง หน้า...เดิน ในกิจกรรมการถวายสัตย์และเดินสวนสนามของนักเรียนโรงเรียนสันป่าสักวิทยา ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ยืนประจำจุด เพื่อบอกลูกเสือ-เนตรนารีเตรียมตัวในการเดินสวนสนาม ซึ่งเป็นประสบการณ์ดีๆ เป็นการเรียนรู้ครั้งแรกในฐานะนักศึกษาครูหรือรองผู้กำกับ จากที่เคยเป็นเนตรนารีที่ต้องเดินขบวนสวนสนาม แต่วันนี้ได้ทำหน้าที่สั่งให้ลูกเสือ - เนตรนารี หน้า...เดิน

บำเพ็ญประโยชน์ของเหล่าลูกเสือ-เนตรนารี

เหล่าลูกเสือ-เนตรนารีทั้งสามัญและสำรองหลังจากที่ทำกิจกรรมถวายสัตย์และเดินสวนสนามเสร็จ ต่อด้วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งการบำเพ็ญประโยชน์นั้น แบ่งให้นักเรียนแต่ละชั้นช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ทั้งสนามหญ้า บริเวณถนน โรงอาหาร ห้องสมุด เป็นต้น โดยลูกเสือ-เนตรนารีต่างร่วมมือ ร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

55151001

55151001

การบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารีทั้งสามัญและสำรอง

สภาพอากาศไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำความดี ทั้งสนุก ทั้งสุขใจที่ได้ทำความดี ให้สมกับเกียรติของลูกเสือ-เนตรนารี

หลังจากทำกิจกรรมถวายสัตย์และสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารีเสร็จ

เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน...

ชั่วโมงประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1/2 โดยเนื้อหาที่ใช้เรียนรู้ในวันนี้คือ การนับเดือนแบบจันทรคติ ให้นักเรียนทำกิจกรรมเล่นเกมจับคู่และฝึกเขียนชื่อเดือนแบบจันทรคติ ซึ่งการทำกิจกรรมในวันนี้ได้นำตัวปั๊มรูปโดเรม่อนมาเป็นสิ่งกระตุ้น ให้นักเรียนสนใจเรียน และด้วยความที่เป็นนักเรียนชั้น ป.1 เมื่อมีคนนำตัวการ์ตูนตัวโปรดของตนเองมาแจกให้(ปั๊มให้เฉพาะคนส่งงาน)ก็อยากได้ จนทำให้ข้าพเจ้าค้นพบความจริงอยู่ 1 ข้อสำหรับการสอนชั้นเรียนน้อยๆและที่สำคัญ ชั้น ป.1 ว่าต้องมีของมากระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทำงานส่ง และวิธีนี้ทำให้ได้ผลดี นักเรียนตั้งใจเขียนและส่งสมุดทันตามเวลาที่กำหนดและที่ดีไปกว่าทุกครั้งนักเรียนส่งสมุดเยอะกว่าที่คาดไว้ทุกครั้ง อาจเป็นเพราะโดเรม่อนก็ได้ที่ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียน

55151001

ผมตั้งใจทำงานที่สุดเลยนะครับครู ผมอยากได้โดเรม่อน (ด.ช.ฟาโรได้กล่าวไว้)

1 ก.ค. 59บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)