วันที่ 18 กราบเท้า ( 9 มิถุนายน 2559 )

เลือกที่จะเป็นครู ก้ต้องทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุดในแบบของเรา

สวัสดีวันพฤหัส

วันนี้โรงเรียนมีกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จัดขึ้น

เป็นกิจกรรม งานไหว้ครูของโรงเรียนบ้านแม่สาเมื่อก่อนยังเป็นนักเรียนตัวน้อยๆ ที่นั่งไหว้และกราบคุณครูของตัวเองอยู่

จนวันนี้ ได้มาทำหน้าที่ครู และได้การกราบจากนักเรียน


การเป็นครูไม่ได้เป็นกันง่ายๆ หลายคนคิดว่า แค่สอนหนังสือ

สอนให้เด็กมีความรู้ก็จบแล้ว

แต่ ครูยังมีหน้าที่สำคัญกว่านั้น

การผลักดันให้เด็กสามารถนำวิชาที่ตนเองได้ร่ำเรียน นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

การเป็นคนดีและมีจิตสำนึกที่ดีได้ ก็เป็นงานอย่างหนึ่งที่ครูควรพึงสร้างให้แก่เด็ก

แม้ในวันนี้ฉันอาจจะไม่สามารถสร้างสื่งเหล่านี้ให้เด็กได้หมด

แต่ฉันก็จะพยายามทำหน้าที่ครูให้ดีต่อไป และจะดียิ่งขึ้นในวันข้างหน้า

ครูจะคอยช่วยหนู และส่งเสริมหนูทุกคนอยู่ข้างหลังต่อไปนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)