741. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม Appreciative Inquiry ของดร.ภิญโญ

เป็นวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มการพัฒนาชุมชม AI Thailand


AI_Thesis_Pinyo.pdfบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Appreciative Inquiry Researchความเห็น (0)