วันที่ 24 "อบรมยาเสพติด และทำบุญ 5 วัด"

วันนี้โรงเรียนประกาศหยุด เนื่องจากมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและต้องทำการตรวจเยี่ยมให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 ครูทุกคนจึงต้องปฏบัติภารกิจออกล่าบ้านนักเรียน ใกล้ไกลไม่หวั่น ลุยอย่างเดียวค่ะ แต่วันนี้ครูแคทและคุณครูพี่เลี้ยงคนที่ 2 ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน เนื่องจากมีภารกิจพานักเรียนชั้น ป. 5 ไปอบรมเรื่องยาเสพติดที่เทศบาลอำเภอแม่ริม พร้อมทั้งทำบุญ 5 วัด ร่วกับโรงเรียนวัดทรายมูลและเทศบาลอำเภอแม่ริม โดยมีครูผู้นำนักเรียนไปอบรมรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน สำหรับโรงเรียนบ้านริมใต้

ภาพที่ 1 เวลา 8 นาฬิกา แชะภาพก่อนขึ้นรถค่ะ


ภาพที่ 2 พร้อมออกเดินทางค่ะ


ภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลอ.แม่ริม ระหว่างรอประธานเปิดงาน


ภาพที่ 4 ประธานมาถึงแล้ว เจ้าของงานกล่าวต้อนรับ


ภาพที่ 5 เริ่มการฝึกอบรมโดยนายแพทย์ประจำ รพ.สต.แม่ริม


ภาพที่ 6 อบรมเสร็จแล้วค่ะ


ภาพที่ 7 เดินทางไปวัดแรกกันเลย วัดทรายมูล

หลังจากการฝึกอบรมเรื่องยาเสพติด ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลอำเภอแม่ริมแล้ว ต่อไปเป็นกิจกรรมทำบุญ 5 วัด จริงๆแล้วเขาตั้งใจไว้ว่าจะทำ 9 วัด 4 วัดที่เหลือติดภารกิจเลยได้ทำแค่ 5 วัด ก็ไม่เป็นไรค่ะ กี่วัดก็ได้ อิ่มบุญเท่ากัน เริ่มจากวัดแรกเลย วัดทรายมูล อยู่ติดกับเทศบาลอ.แม่ริม เด็กๆเดินมาที่วัดได้โดยไม่ต้องนั่งรถค่ะ


วัดที่ 1 วัดทรายมูล


ภาพที่ 8 เข้าทางไหนดี


ภาพที่ 9 เรียบร้อยเป็นพิเศษ


ภาพที่ 10 ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนวัดทรายมูลเป็นผู้ถวายสังฆทาน

เมื่อถึงวัดแล้วนักเรียนก็เข้าไปกราบพระ และร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ ตัวแทนนักเรียน 2 คนจากโรงเรียนัดทรายมูล ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ให้พร รับพรและสวดมนต์อีกครั้ง เตรียมตัวเดินทางไปวัดที่ 2


วัดที่ 2 วัดศรีบุญเรือง


ภาพที่ 11 วิหารอลังการมาก


ภาพที่ 11 ระหว่างรอพระ นักเรียนอ่านพุทธประวัติที่อยู่ภายในโบสถ์ สวยงามมาก


ภาพที่ 12 ตัวแทนนักเรียนถวายสังฆทาน

ทำบุญวัดที่สองเสร็จแล้ว เดินทางต่อไปวัดที่3 ค่ะ


วัดที่ 3 วัดอรุณฯ


ภาพที่ 13 ตัวแทนนักเรียนรร.บ้านทรายมูล ถวายสังฆทาน


ภาพที่ 14 หอระฆัง วัดอรุณฯ


ภาพที่ 15 ฝนเริ่มตั้งเค้า

หลังจากทำบุญวัดที่สาม วัดอรุณฯแล้ว ฝนทำท่าจะตก รีบเดินทางไปวัดที่ 4 ต่อ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกันนัก


วัดที่ 4 วัดต้นแก้ว


ภาพที่ 16 หลังคาวัดสวยงามมากค่ะ


ภาพที่ 17 ทางเข้าโบสถ์ก็สวยงามอลังการ


ภาพที่ 18 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านริมใต้ถวายสังฆทาน

อิ่มบุญกันไปแล้วสี่วัด ต่อไปเป็นวัดสุดท้าย เป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับหอครูแคท แต่ครูแคทไใ่เคยไปเลย


วัดที่ 5 วัดดวงดี


ภาพที่ 19 สถาปัตยกรรมที่คล้ายๆกัน ดูสวยงามมีเอกลักษณ์

เมื่อเดินทางมาถึงวัดดวงดี ท้องฟ้าเป็นใจ เริ่มโปร่งและมีแดดส่องมา


ภาพที่ 20 ภายในวัด สวยงามมาก

ภาพที่ 21 ร่วมถ่ายรูปหมู่หน้าวิหารกับโรงเรียนบ้านทรายมูล


ภาพที่ 21 โรงเรียนบ้านริมใต้

วัดสุดท้ายชื่อว่าวัดดวงดี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในอ.แม่ริม เจ้าอาวาสเทศน์สนุกและให้พรยาวมาก

วันนี้ครึ่งวัน เสร็จสิ้นภารกิจ ขอขอบคุณเทศบาลอ.แม่ริมที่มอบโอกาสดีๆให้เด็กๆในวันนี้ค่ะ อิ่มบุญกันถ้วนหน้าค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวสรชา รอยพนา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)